arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Soldat GSS/K till logistiksektionen

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Förstärkning till logistiksektionen
Vi söker en soldat (GSS/K) till militärregiongrupp Blekinges logistiksektion. Är Du engagerad, social och söker stimulerande arbetsuppgifter inom en väsentlig del av försvaret av Sverige så är det här Din chans.

Befattningen

Du kommer vara en del av ett team som hanterar materiel och förnödenheter av varierande karaktär. Arbetet utförs normalt vardagar inom ordinarie arbetstid men det sker även under övning och skarp verksamhet. Emellanåt är tempot högt och i samverkan med många uppgifter kan det upplevas stressande. Ditt arbete kommer bidra till säkerställandet av förbandsförmåga och beredskap, utifrån perspektivet materiel och förnödenhetsförsörjning. Krigsplaceringen är vid Blekingegruppen med skyldighet att tjänstgöra inom och utom landet. Tjänsteresor förekommer, främst inom Blekinge och Skåne. Vi är inne i en snabb utvecklingsfas med möjligheter till att påverka tjänstens framtida utformning.

Arbetsuppgifter

Du kommer utföra materiel- och förnödenhetstransporter samt tillse att materiel och fordon upprätthåller den status som förbanden kräver, både under övning och skarp verksamhet, samt bistå vid inventeringen av förbandens materiel och mycket mer.

Inledningsvis jobbar du tillsammans med en erfaren materielredogörare under handledning. Målet är att självständigt och i grupp lösa uppgift inom ramen för beslutad ansvarsfördelning. Utbildning och kompetenshöjande verksamhet ingår som en naturlig del och det kommer innebära bl.a. förarbevis på olika fordonsslag samt upprätthållande av skjutkompetens mm.

Förbandet

Blekingegruppen (BLG) är en s.k. ”Militärregiongrupp” (MR-Grp) placerad i Karlskrona, på Rosenholms övningsfält, i en fantastisk miljö som erbjuder bra träningsmöjligheter.

Vi är ett litet och flexibelt krigsförband med uppgiften att utbilda, organisera och administrera våra två hemvärnsbataljoner samt till viss del, och inom specifika områden, stödja de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) lokalt i Blekinge. Uppgifterna är ibland komplexa inom ramen för både frivilligverksamheten och den södra militärregionens övergripande uppdrag. De sträcker sig över hela skalan från fred via kris till krig.

Förbandet har både civila och militära befattningar med såväl kontinuerligt anställda som tidvis tjänstgörande där den gemensamma nämnaren är att alla ingår, och behövs, i krigsförbandet ”MR-Grupp Blekinge”.

Krav

Kvalifikationer
 • Svenskt medborgarskap
• Genomförd och godkänd svensk militär grundutbildning
 • B-körkort, manuell växellåda

Meriterande

 • C eller C/E körkort
 • Militärt förarbevis för personbil och/eller lastbil (med eller utan släp)
 • M8 för teknisk tjänst på båt/fartyg
 • Truckkompetens
 • Erfarenhet från förrådsarbete

Personliga egenskaper

Du är en trygg person som tycker om att lära sig nya saker, knyta  kontakter och skapa nätverk, är ansvarstagande och noggrann med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslag driva arbetet framåt utifrån given uppgift.

Du delar och tillämpar Försvarsmaktens värdegrund med oss och hemvärnsförbanden.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmågan till att kunna hantera och samarbeta med olika personligheter med varierande kunskaper.

Övrigt

Tjänsten är en anställning som soldat enligt gällande avtal för GSS/K.
Ordinarie arbetstid är mån-fre 07:30-16:30 men kvällstjänst samt arbete på både helg och obekväm arbetstid kan förekomma (enl. avtal), främst kopplat mot övnings- eller uppkommen insatsverksamhet

I tillämpliga fall sker provanställning om 6 månader.
Tjänsten är heltid/ kontinuerligt tjänstgörande
Tjänsten innebär krigsplacering samt skyldighet att tjänstgöra vid insats.
Arbetsort är Karlskrona med tjänstgöringsplats Rosenholm.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal.

För upplysningar om befattningen kontakta:

Rekryterande chef Håkan Jarnvall, 070-967 59 81

Fackliga företrädare:

OFRO: (Blekingegruppen): Mikael Larsson, 076-632 79 51
SACO: Maria Iglesias, 070-999 53 27
Samtliga kan även nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast 2024-06-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till tjänsten granskas löpande. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

I enlighet med Försvarsmaktens avtal I enlighet med Försvarsmaktens avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstidsanställning i enlighet med Försvarsmaktens avtal för GSS/K Heltid samt i enlighet med Försvarsmaktens avtal och verksamhet