arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsläkare / Medicinsk verksamhetschef till MR M, Kungsängen

 • Yrkesroll

  Läkare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Mellersta Militärregionen är en av fyra militärregioner inom Stridskraften Hemvärnet och omfattar Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen och har det övergripande ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region.

Staben består av ett antal avdelningar, däribland Logistikavdelningen som innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisktjänst, miljö, infra, transporttjänst och försvarsmedicin. Avdelningen består av ca 10 erfarna specialister med en hjälpsam, inkluderande, lärande och positiv laganda. Avdelningen är i tillväxt och en av våra lediga befattningar är som Stabsläkare / medicinsk verksamhetschef.

 

Om rollen

Stabsläkare MR M är tillika medicinsk verksamhetschef (Med VhC) och har det samlade medicinska ledningsansvaret för all försvarsmedicinsk verksamhet som bedrivs inom MR M. I den rollen svarar du direkt under Försvarsmakten (FM) vårdgivare. Du biträder militärregionläkaren inom funktionen försvarsmedicin och kan fungera som militärregionläkarens ställföreträdare. I uppdraget ingår att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, FM vårdgivares reglementen och centralt fastställda rutiner och att tillämpa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (LSK). Stabsläkare/Med VhC är i verksamhetsledningsfrågor direkt föredragande inför militärregionchefen.

Stabsläkare/Med VhC arbetar i första hand inåt organisationsenheten genom att utgöra försvarsmedicinskt stöd gentemot utbildningsgrupper och hemvärnsförband. I uppdraget ingår försvarsmedicinskt utbildningsansvar, medicinska rekryteringsbedömningar, medicinska kompetenskontroller av sjukvårdspersonalen, medicinska delegationer och frågor rörande läkemedelshantering.

Kvalifikationer

 • Specialistkompetent läkare med väl vitsordad erfarenhet av kliniskt arbete
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Körkort B

Meriterande

 • Relevant militär kompetens och erfarenhet
 • Erfarenhet av medicinsk verksamhetsledning inom sjukvården.

Personliga egenskaper

Du ska trivas med att ta ansvar och vara beredd på att leda och utveckla. Du vill utveckla både dig själv inom din befattning och funktionen du arbetar med. Du har stor förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar, men fungerar samtidigt väl i grupp och trivs i den struktur som organisationsenheten utgör. Du trivs med att arbeta i en miljö som är omväxlande och under ständig utveckling.Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Övriga upplysningar

Befattningen är civil tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad i Kungsängen, men resor inom MR M region ingår i arbetet.
Individuell lönesättning. Tjänsten tillträds efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten

För ytterligare upplysningar, var vänlig ta kontakt med chef logistikavdelningen Håkan Sjödin. Nås via växel 08-58454000

Fackliga representanter

OF Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO  Johan Gillemyr
OFR/S Anders Hamrén
Samtliga nås via växeln på 08-58454000

Upplysningar om tjänsten

Kontakta logistikchefen för MR M, Mj Håkan Sjödin, nås via växeln på 08-584 540 00. 

Övrigt

Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter

OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Kurt Ragnarsson
SACO Margareta Hessling
OFR/S Anders Hamrén
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00. 

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast 29 september 2023. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat