arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsofficer Projekt

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Försvarsmaktens ledarskap- och pedagogikenhet (FM LOPE) är en försvarsmaktsenhet underställd Militärhögskolan i Halmstad och har som övergripande uppgift att leda utvecklingen av ledarskap (ledande) och pedagogik (lärande) inom Försvarsmakten. Utvecklingsarbetet innehar en stor bredd och innehållet omfattar många delområden från ledarskap till utbildningsmetodik, lärmiljöer och nätbaserat lärande.

Enheten består av enhetschef samt i dagsläget 13 medarbetare, vilka verkar som projektledare för enhetens olika utvecklingsuppgifter.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Enskilt och tillsammans med andra utföra projektarbete inom ramen för FMLOPE verksamhetsområde, med särskilt fokus på utveckling inom ledarskap, pedagogik och utbildningsmetodik.
 • Utveckla, leda/medverka i olika former av insatser inom områdena ledarskap och pedagogik.
 • Organisera, planera, genomföra och medverka i nätverksmöten.
 • Medverka i utveckling med fokus på ledarskap och pedagogik i Försvarsmaktens utbildningar och/eller till stöd för ämnesutveckling i övrigt.
 • Medverka i remiss- och utredningsarbete inom verksamhetsområdet.
 • Stödja lokal utveckling vid förband, skolor och centrum utifrån krigsförbandens krav på förmåga inom området.
 

Formella krav på utbildning och erfarenhet:

 • Grundläggande yrkesofficersutbildning inom FM.
 • Erfarenhet av att leda och föra befäl.
 • Erfarenhet av att utbilda krigsförband.
 • Erfarenhet av att organisera militär utbildning.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
 • Körkort (B)
 

Meriterande:

 • Erfarenhet av att arbeta i projektform.
 • Chefserfarenhet i rollen som chef med personalansvar (CPA).
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete, utredningsarbete samt skrivande av rapporter.
 • Studier inom ledarskap och/eller pedagogik, sociologi, arbetsvetenskap, beteendevetenskap eller annat ämne inom FMLOPE verksamhetsområde vid högskola/universitet.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. (STANAG 3333)
 • Erfarenhet av tjänstgöring på högre stab i Försvarsmakten.
 

Personliga egenskaper:

 • Arbetet kräver en mycket god förmåga att samarbeta.
 • Arbetsuppgifterna kräver en god analytisk förmåga och förmåga att driva utvecklingsprojekt från idé och behov till resultat.
 • Du behöver förmågan att ta egna initiativ, samt vara kreativ och nytänkande.
 • Du är förtrogen med FM Pedagogiska grundsyn och har en genuin vilja att bidra till utveckling av FM ledarskap, pedagogik och utbildningsmetodik.
 

Övrigt:

 • Befattningen innebär anställning tillsvidare vid MHS Halmstad.
 • Befattningsnivå: SO8
 • Befattningens omfattning är 100% och provanställning tillämpas i förekommande fall.
 • MHS H lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos den sökande.
 • Resor förekommer i tjänsten.
 

Upplysningar om befattningen:

C FMLOPE Övlt Rickard Weman, 070-148 60 67
Stf C FMLOPE Fv Magnus Möller, 070-329 01 10

Fackliga företrädare:


OFR/O, (HSOF) Fv Marie Meigård, 070-675 24 09

SACO, Mattias Johansson, 070-836 06 07

OFRS, Roland Kramer, 070-374 48 67

Samtliga nås även via växel 035-266 2000

 

Ansökan:


Välkommen med din ansökan senast 2024-02-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat