arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Statens konstråd söker curator

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Curator

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. Ddnr/221.2024:96 curator@statenskonstrad.se

Om jobbet

Om tjänsten
Statens konstråd söker en curator med flerårig erfarenhet av arbete med offentlig konst. Anställningen är tillsvidare med tillträde 2024-09-02 med 6 månaders provanställning.
Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands. Statens konstråd har en samling som innehåller ca 100 000 konstverk som är placerade på arbetsplatser runt om i landet.
Vi är en liten myndighet, med många ambitiösa medarbetare, som brinner för konsten. Arbetsplatsen präglas av kreativitet och flexibilitet. Vårt kansli finns i nyrenoverade vackra lokaler som ligger centralt i Stockholm på Skeppsholmen. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljön och ledarskapet som präglas av inkludering i form av dialog, samtal och engagemang.
Arbetsuppgifter
Curatorn ingår i Statens konstråds konstenhet och arbetar med curatering och projektledning av offentliga konstverk över hela landet utifrån en bred förståelse av vad offentlig konst kan vara. Curatorn arbetar med frågan om hur Statens konstråd strategiskt driver och utvecklar tillämpningen av enprocentsregeln samt utvecklar arbetsmetoder för konstprojekt i offentliga rum. I detta arbete ingår att skapa ramverk för och driva samverkan med olika samhällsaktörer såsom statliga och privata fastighetsägare, kommuner, civilsamhälle och andra kulturaktörer. I tjänsten ingår resor i Sverige och i vissa fall utomlands. I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med en bred grupp av beställare/samverkansparter utveckla och skriva fram samverkansavtal, projektplaner, konstprogram, upphandlingsunderlag, utvärderingar, m.m. Andra uppgifter är att representera Statens konstråd i olika offentliga sammanhang nationellt och internationellt, samt att aktivt delta i kunskapsutvecklingen av konst i offentliga rum. I rollen kan det ingå att delta som expert i olika statliga sammanhang som t.ex. inom politikområdet gestaltad livsmiljö.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga på konstenheten, de externa curatorerna och med andra enheter på Statens konstråd. Curatorn rapporterar till konstenhetschefen.
Krav på kvalifikationer
· Högskoleutbildning inom fri konst, curatering eller motsvarande.
· Flerårig erfarenhet av att arbeta med konst i offentliga rum.
· Flerårig erfarenhet av projektorganisation och projektledning inom tillämpningen av enprocentregeln och/eller inom konst- och kulturområdet.
· Erfarenhet av att arbeta med komplexa samverkansprojekt i samarbete med samhällsaktörer såsom t.ex. statliga och privata fastighetsägare, kommuner, civilsamhällets organisationer eller andra kulturaktörer.
· Erfarenhet av att arbeta med offentlig konst i fleråriga och komplexa stadsutveckling- och/eller byggprojekt.
· God kunskap om och erfarenhet av politikområdet gestaltad livsmiljö.
· God kunskap om plan- och byggprocessen.
· Ha ett omfattande professionellt nätverk.
· God kunskap om svensk och internationell samtidskonst.
· God kunskap om hur konst i offentliga rum har utvecklats under de senaste tio åren.
· God kunskap om den curatoriella rollen/praktiken.
· God kunskap om arkitektur och arkitekturpraktiker.
· God förmåga att samverka med andra organisationer/samverkansparter.
· God förmåga att få saker att hända kombinerat med lyhördhet och vana att förankra strategier och aktiviteter genom dialog.
· God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
· God administrativ förmåga.
Meriterande kvalifikationer
· Erfarenhet av arbete inom staten eller offentlig sektor.
· Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom konst- och kulturområdet.
· Erfarenhet av regelverket för offentlig upphandling av offentlig konst.
· Erfarenhet av förmedling och publikarbete med många olika publikgrupper.
Ansökan:
· Ansökan i PDF format med personligt brev, CV och löneanspråk.
· I CV:n ska även framgå vilka konstprojekt (max tio) den sökande har arbetat med, inklusive årtal, konstnär/er, beställare, budget och vilken roll den sökande haft.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2024-04-22 per e-post till: curator@statenskonstrad.se
Ange följande referens:
Ddnr/221.2024:96
Betyg och andra handlingar
Kopior på betyg och intyg lämnas först efter en eventuell intervju.
Obs! Alla ansökningar blir allmänna handlingar.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. curator@statenskonstrad.se