arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stockholms Amfibieregemente söker Regementsförvaltare SO 9

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet? Stockholms amfibieregemente (Amf 1) utvecklas och förändras för att nå framtida mål samtidigt som vi ska leva upp till dagens högt ställda krav. Vår huvudsakliga verksamhet består av att utbilda krigsförband och upprätthålla beredskap. Amf 1 söker nu en Regementsförvaltare SO 9 vid regementsstaben.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Regementsförvaltaren ingår i förbandsledningen för Stockholms Amfibieregemente och:
 • Stödjer förbandschefens utövande av ledarskap så att verksamheten fungerar väl i enlighet med regelverk, rutiner och förbandets traditioner.
 • Stödjer utveckling av förbandets förmåga till trupputbildning och truppföring.
 • Ansvarar för kvalitetsuppföljning och utveckling av SO-systemet (specialistofficerare) vid regementet.
 • Stödjer organisationen i egenskap av högsta företrädare för SO.
 • Ansvarar för regementets traditionsvård och ceremoniella verksamhet.
 • Säkerställer att rätt kvalifikationer och kompetensdjup finns vid regementet avseende specialistofficerare.
 • Stödjer erfarenhetshantering av förbandets förmågor samt utreder och föreslår utveckling av metoder och rutiner.
 

Egenskaper

Regementsförvaltaren är verksamhetsförankrad, väl respekterad samt har god förmåga att förstå och kunna förklara specialistofficerens roll med dess speciella utmaningar och möjligheter. Regementsförvaltaren har även kunskap och förståelse av ledning och ledarskap på högre förbandsnivå och arbete i stab.

Vi ser att du har god kommunikationsförmåga och en god förmåga att skapa relationer. Du är utvecklingsorienterad, rådgivande och förväntas använda din analytisk-reflektiva förmåga. Du förväntas vara en individ med stark integritet och hög social kompetens. Du är en föregångsman och inger förtroende och respekt. Som främste företrädare för specialistofficerare vid regementet måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.

 

Det är särskilt viktigt att du:

 • Är en föregångsman som åtnjuter ett stort förtroende och respekt för såväl ditt kompetensområde som för dina personliga egenskaper.
 • Är en skicklig och erfaren yrkesman.
 • Bidrar aktivt till att överbrygga specialist- och generalistkompetenser samt hierarkiska nivåer inom ditt verksamhetsområde.
 • Har djup kompetens inom ledarskap och gruppdynamik.
 

Kvalifikationer

 • Vara specialistofficer, lägst SO 8
 • Uppnå FM Fysiska Standard grundnivå
 • Vara beredd att befordras till SO 9 i det fall tjänsten tilldelas den sökande
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska
 • Godkännas efter en särskild säkerhetsprövning, vilken genomförs som en del av antagningsprocessen.
 

Meriterande

 • Mångårig erfarenhet från marinensverksamhet; truppföring i krigsförband, utbildning i krigsförband,tjänstgöring i stab eller erfarenhet från motsvarande verksamhet vilken bedöms relevant.
 • Internationell erfarenhet
 • Mångårig erfarenhet av personal- och verksamhetsansvar
 

 

Övrigt

I rekryteringsprocessen görs även en arbetspsykologisk bedömning genom tester, säkerhetsprövning samt ett engelskaprov.

Arbetsort: Hårsfjärden


Lön/villkor: Enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen

Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, ta kontakt, via mail amf1-hr@mil.se.

 

Fackliga företrädare

Karl-Johan Boberg, OFR/O, tfn: 070-759 80 64

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat