arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tekniker Sjöman

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  28 september

Om jobbet

Vill du bli tekniker vid Tredje sjöstridsflottiljen?

Som tekniker ombord våra fartyg får du möjlighet att jobba med de tekniska system som finns ombord.
Det finns tre inriktningar för tekniker som du kan söka dig till:
 • Skeppstekniker – Som skeppstekniker ingår du i tjänstegrenen maskin där du är en del i det arbetslag som ansvarar för driften av fartyget. Tjänstegrenen ansvarar för framdrivningssystem, exempelvis dieselmotorer och gasturbiner samt hjälpsystem såsom elkraftförsörjning, ventilation, kylsystem, etc. Som skeppstekniker genomför du systemdrift, regelbunden service och avhjälpande underhåll, såväl till sjöss som till kaj.
• Vapentekniker – Som vapentekniker ansvarar du för att artilleripjäser, robotsystem, torpedsystem eller minor, alltid är tillgängliga att användas. Tillsammans med övriga i tjänstegrenen genomför du både förebyggande och avhjälpande underhåll på såväl hanteringssystem, exempelvis kranar och dävertar, som på kanoner och kulsprutor.
 • Systemtekniker – Som systemtekniker är din uppgift att tillse att viktiga system som stridsledningssystem och sambandssystem samt sensorer som sonar och radar fungerar. Fartygens moderna system innebär att stor del av jobbet är kopplat till bland annat nätverksteknik, datorteknik och elteknik.
Utöver din ordinarie tjänst kan du också bli ianspråktagen för andra uppgifter ombord såsom exempelvis rökdykning, besättning ombord fartygets räddningsbåt, m.m.

Rollen som sjöman innebär att arbeta i nära samarbete med andra men kräver även förmågan att arbeta självständigt. Som anställd sjöman förväntas du ta eget ansvar, ara flexibel och klara av ett högt arbetstempo. Vi ser även att du är nyfiken, lyhörd och har förmågan att ta initiativ. I arbetet som sjöman på Tredje sjöstridsflottiljen tjänstgör du ombord på ett av våra fartyg.

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på de individer som anställs på flottiljen. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss flera veckor i sträck. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter vid en skarp situation. 

För mer information om de olika tjänsterna, gå in på Försvarsmaktens hemsida under Jobb & Karriär.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare
 • Godkänd militär grundutbildning (genomförd eller pågående) med rekommendation för anställning.
 • Godkänd registerkontroll(genomförs efter intervju/tester)
 • Gymnasieexamen med godkända betyg i Matematik 1 (A), Svenska 1 (A), Engelska 5 (A) från gymnasiet
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att kallas till intervju samt säkerhetssamtal, fysiska tester och hälsoundersökning för sjögående personal. Tester genomförs i Karlskrona.

Fysiska tester kommer att vara.
 • 2 km löpning på max 9 min 40 sek
 • FM Multitest 175p (testerna är push-ups, sit-ups, upphopp, rygghäng och armhäng)
 • Simning 400 m samt 50m livräddning

Dokument att bifoga ansökan:

 • CV med referenser
 • Personligt brev
 • Kopior av följande:
• Intyg/betyg på militärtjänstgöring
 • Gymnasiebetyg
 • Ev annan meriterande utbildning/kompetens
OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas. 

Övrigt:

 • Anställningen är en tidsbegränsad anställning (8 år)
 • Provanställning: 6 månader.
 • Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal.
 • Arbetsort: Karlskrona
 • Tillträdesdatum: Hösten 2023

För upplysningar av tjänsten:


Utbildningschef, Gabriella Lidén 3sjostridsflj-utb@mil.se
Personalchef, Kenth Johansson, kenth.johansson@mil.se

Fackliga representanter:

Officersförbundet (OFR/O): Jonas Rydmarker@mil.se

Sista ansökningsdag är 2023-09-30.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat