arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tekniska miljöspecialister för en grön omställning av industrin

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Vill du arbeta med de stora miljö- och klimatutmaningarna och fördjupa dig i ny teknik? Vill du få möjlighet att lyfta blicken till ett nationellt och internationellt perspektiv och bidra till omställningen av industrin? Då kan vi erbjuda dig en utvecklande roll med stort ansvar.

Industrin har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Både nationellt och på EU-nivå finns ambitiösa mål och det sker en snabb utveckling mot industrier med låga koldioxidutsläpp, cirkulära resursflöden och minimerad övrig miljöpåverkan. Naturvårdsverket har en stödjande och pådrivande roll i arbetet och ska verka för att nå dessa mål, bland annat genom att delta i tillståndsprövningar, ge vägledning och stötta regeringen inom EU och internationellt arbete.

Naturvårdsverket söker därför en eller flera tekniska miljöspecialister som vill bidra i detta arbete. Tjänsterna är tänkta att placeras på industrienheten som är den enhet som arbetar med kemisk och petrokemisk industri, cementindustri, massa- och pappersindustri och förbränningsanläggningar. I enhetens ansvarsområde ingår även bland annat vätgasproduktion, batteritillverkning och koldioxidavskiljning för lagring eller nyttiggörande (CCS/CCU). Enheten samordnar dessutom arbetet med industriutsläppsdirektivet och ansvarar för att ge både miljöjuridiskt och tekniskt expertstöd till hela myndigheten.

Dina arbetsuppgifter

I denna roll kommer du att tillsammans med kollegor arbeta med att delta i miljöprövningar, ge vägledning till tillsynsmyndigheter och föra dialog med verksamhetsutövare och branschorganisationer. Det kan bli aktuellt med analysarbete som läggs till grund för framtida utformning av styrmedel och EU-arbete i samband med framtagandet av teknikdokument på EU-nivå (BREF-dokument). Det kan också bli aktuellt med andra arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet.

En viktig del i arbetet är att bidra till effektiva miljöprövningar, sprida kunskap om miljöpåverkan och motverka nya miljöproblem kopplat till ny teknik samt bidra till kloka avvägningar mellan olika intressen. Arbetsuppgifterna är varierande och omvärldsbevakning är en naturlig del i arbetet.

Du kommer att ingå i ett team med både teknisk och juridisk kompetens, och samarbeta med andra inom myndigheten och med andra aktörer. Enhetens team jobbar nära varandra i ärenden och frågor som överlappar varandra.

Din kompetens

Vi söker dig som har:
 • relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på universitets- eller högskolenivå, exempelvis en civilingenjörsexamen,
 • flerårig erfarenhet av arbete med miljörelaterade industrifrågor på myndighet eller inom den privata sektorn, och
 • goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har arbetat med:
 • tillståndsprövning eller tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken,
 • miljö- eller energifrågor inom de industriella branscher som ingår i enhetens ansvarsområde, exempelvis som utvecklingsingenjör, miljöspecialist, konsult eller liknande,
 • någon av de sakfrågor som ingår i enhetens ansvarsområde, exempelvis energieffektivisering inom industrin, tillverkning av biobränslen och andra biokemiska produkter, koldioxidavskiljning eller batteritillverkning, eller
 • industriutsläppsdirektivet och BAT-slutsatser.

Du ska också ha god förmåga att:

 • samarbeta med kollegor och andra aktörer med olika perspektiv och kompetenser, och bidra till välfungerande team,
 • se helheten i komplexa sammanhang och bedöma vilka frågor som är viktiga utifrån myndighetens uppdrag och mål,
 • ta ansvar och driva arbetet framåt, planera och prioritera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt även när arbetstempot är högt,
 • ta initiativ och se möjligheter i utveckling, och
 • kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden på ett pedagogiskt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om anställningen

Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Resor inom Sverige och EU ingår i tjänsterna.

Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och ett hållbart arbetsliv.

Naturvårdsverket har kontor i Stockholm och Östersund. Vi samverkar också med andra myndigheter och kan erbjuda kontorsplats i Jönköping, Växjö och Göteborg. Det finns också möjlighet att arbeta helt på distans om det inte finns några andra alternativ.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 25 augusti 2024.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.

Lisa Johansson, tf. enhetschef industrienheten

Kontaktpersoner för ST och Saco


Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat