arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tf rådman, en eller flera

 • Yrkesroll

  Rådman

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Förvaltningsrätten i Härnösand är en av tolv förvaltningsrätter i landet. Domstolen har ca 50 anställda och är samlokaliserade med Ångermanlands tingsrätt. Domstolens verksamhetsområde omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Förvaltningsrätten är en öppen och modern arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare.
Vi driver kontinuerligt ett kvalitets- och utvecklingsarbete med målsättningen att uppfylla kraven på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har dessutom ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

Härnösand ligger vid vackra Höga Kusten. I Härnösand har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till kulturliv och fritidsaktiviteter. Det finns dessutom en väl utbyggd kollektivtrafik med goda flyg- och tågförbindelser. Härnösands kommun har ca 25 000 invånare, se mer på www.harnosand.se.

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Arbetsbeskrivning
Förvaltningsrätten handlägger tvister mellan enskilda personer och myndigheter. I domstolen handläggs flera måltyper, däribland skattemål, upphandlingsmål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, mål om laglighetsprövningar samt psykiatrimål, LVU-mål och LVM-mål. Förfarandet är skriftligt men muntliga förhandlingar förekommer som komplement.

Förvaltningsrätten är i den dömande verksamheten indelad i avgörandeenheter, en beredningsenhet samt ett kansli. 

Som tf. rådman kommer du att hantera många vid domstolen förekommande måltyper på en avgörandeenhet. 

I arbetet kan tjänsteresor förekomma till exempelvis Sundsvall och Östersund.

Kvalifikationer

För att komma i fråga om anställning ska du ha erfarenhet från arbete som ledamot eller fiskal i överrätt eller under minst sex månader ha utfört en överrättsfiskals arbetsuppgifter. Det är meriterande om du är eller har varit ordinarie domare eller hovrättsassessor/kammarrättsassessor.

Arbetet som tf. rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare, se kravprofilen som är länkad.

Övriga upplysningar

Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar om 3 månader eller som längst 12 månader.

Lön

Månadslön Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar om 3 månader eller som längst 12 månader.