arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Transaktionsansvarig - Garantier, ref 19/24

 • Ort

  Sundbyberg

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Vill du arbeta med att öka världens resurser för fattigdomsbekämpning och en hållbar global utveckling? En till två tjänster finns nu tillgänglig
Om jobbet
Sida har lång erfarenhet av arbete med mobilisering av investerings- och finansieringskapital för hållbar global utveckling och vi är idag en av de ledande aktörerna genom vårt garantierbjudande. Vår garantiportfölj är idag på närmare 20 miljarder kronor och mobiliserar ca 40 miljarder kronor med ca 40 partners. Genom att ställa ut garantier kan Sida dela risk med den som vill investera i eller låna ut pengar till utvecklingsändamål. På det sättet kan vi med små medel från biståndsbudgeten mobilisera stora additionella resurser till strategiskt viktiga svenska utvecklingsmål inom t.ex. hälsa, småföretagande, hållbar infrastruktur samt miljö och klimat.
Läs mer om Sidas garantiverksamhet på www.sida.se/guarantees.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg.
Arbetsuppgifter
Som transaktionsansvarig på Sida deltar du ett team av specialister för att identifiera, genomlysa och förhandla nya garantier som ligger i linje med Sidas prioriteringar. Arbetet innefattar kontinuerlig kontakt med avtalsparter som banker och andra finansiella institutioner och övriga intressenter i den aktuella kontexten
Bidra till att identifiera, initiera, strukturera och förhandla garantier inom utvecklingssamarbetet tillsammans med ambassader, enheter på Sida och erfarna kollegor,
Bidra till att utveckla nya finansieringsmodeller och användingsområden för Sidas garantiinstrument,
Representera Sidas garantiverksamhet i externa sammanhang.

En stor del av arbetet bedrivs på engelska.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav
Utbildning
Akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Språk

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

Erfarenhet av kvalificerat transaktions- och finansiellt arbete inom finanssektorn,
God förmåga att förstå finansiella sammanhang,
God förmåga att hantera och kommunicera komplexa frågor
Mycket god samarbetsförmåga

Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av arbete med analys av finansiella risker,
Erfarenhet av arbete med finansiella frågor på tillväxtmarknader som Afrika, Latinamerika, Asien, Östeuropa och Västra Balkan,
Erfarenhet av utvecklingssamarbete,
Kunskaper i arabiska, franska eller spanska.

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 19/24.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef, Karin-Anette Andersson, 08-698 40 48, eller Peter Hallbom, 08-698 55 44
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: john.viner@sida.se).
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Om Sida
Sida arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.
Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön