arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tre doktorander i strömningslära

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Ta chansen att bli en del av kompetenscentret AdTherM - Advanced Computing for Sustainable Thermal Management in Industry – tillsammans med oss på strömningslära vid Luleå tekniska universitet. Nu söker vi tre doktorander inom områdena flerfasströmning och konvektiv mass- och värmetransport. Du kommer att vara del av ett starkt nätverk där industri och akademi samarbetar för att utveckla och designa nästa generations teknologier för hållbar hantering av värme i industriella processer.

Projektbeskrivning

Vi söker nu tre doktorander, en till vart och ett av följande tre projekt:

Transport av enskilda droppar i industriella miljöer
Fokus i detta projekt är att utveckla och validera numeriska modeller för enskilda droppar i industriella omgivningar såsom trycksatta miljöer, med varierande temperatur och luftfuktighet. Modellering av fasomvandling, formation av droppar samt interaktion mellan droppar och ytor är centrala områden i projektet, där målet är att förbättra de modeller som för närvarande används i industrin. Modelleringen kan utföras med DNS/LES/LBM och med ökande komplexitet vad gäller flöde, ytegenskaper, fasomvandling och påverkan från närliggande droppar. I första hand kommer vattendroppar studeras, men även droppar av metall kan komma i fråga.

Optimal värmeöverföring och värmeåtervinning med hänsyn till detaljerade geometrier, ytstrukturer och väggbehandlingar
I detta projekt utvecklas modeller som beskriver värmeöverföring för detaljerade geometrier, ytstrukturer och olika typer av väggbehandlingar. Optimering av geometrierna för förbättrad värmeöverföring och värmeåtervinning, samt att studera deras känslighet för till exempel inkommande flödesförhållanden är exempel på frågeställningar i ett första steg. Metoder för optimering av geometrier med avseende på värmeöverföring och värmeåtervinning, och studier kring inkommande flödesförhållanden. Modellerna kommer att implementeras, verifieras och valideras med LES/DNS/LBM-resultat och PIV/LES i referensfall, och kan även baseras på fysikinformerade neurala nätverk (PINNs). I ett andra steg ligger fokus på värmeöverföring för olika yttre texturer inklusive anisotropa ytor och studier av sekundära flöden. I ett tredje steg beaktas effekterna av yttre behandlingar och föroreningar.

Reaktivt flöde genom en rörlig bädd av porösa partiklar
En kontinuerlig modell av det reaktiva flödet genom en rörlig bädd av porösa partiklar kommer att ställas upp och köras under olika bearbetningsförhållanden. Parallellt definieras ett par representativa celler och flödet genom dessa celler modelleras numeriskt med URANS/RANS, LES eller LBM. Detta görs med ökad komplexitet vad gäller flöde, värme, kemi och relativ rörelse av partiklarna. Resultaten från simuleringarna med de representativa cellerna matas kontinuerligt in i kontinuumsmodellen. Metoder för att modellera flödet genom enskilda porösa partiklar kommer också att utvärderas och experiment kommer att genomföras vid behov.

Arbetet utförs inom kompetenscentret AdTherM, som samlar ett spektrum av partners och teknologier med nyckelroller i hållbarhetskedjan. Centret är en plattform kring modeller och metoder för hållbar energiomvandling, värmehantering och energiåtervinning. Projektet genomförs i nära samarbete mellan akademi, industri och små och medelstora företag. Gemensamma doktorandkurser kommer att erbjudas vid partneruniversiteten Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet. Projektet finansieras av VINNOVA.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en civilingenjörs-, mastersexamen eller motsvarande inom teknisk fysik, rymdteknik, maskinteknik, energiteknik eller ett relaterande ämne, företrädelsevis med kurser på avancerad nivå inom strömningslära. Den sökande bör ha goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Erfarenhet av numeriska metoder såsom CFD och/eller experimentellt arbete är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta biträdande professor Anna-Lena Ljung, 0920 491320, anna-lena.ljung@ltu.se

För fullständig annons Lediga jobb

Facklig företrädare:

SACO-S Kjell Johansson, 0920 491529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920 491792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 26 maj 2024
Referensnummer: 1803-2024

Lön

Lön enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat