arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i energimaterialens fysik, inriktning på solceller

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Två doktorander i energimaterialens fysik, tidsupplöst spektroskopi av solceller
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Avdelningen för Röntgenfysik är världsledande i användningen av avancerade spektroskopiska analysmetoder. Detta har gett oss en position i forskningens framkant i studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. På denna avdelning finns forskningsprogrammet Energimaterialens Fysik med speciellt fokus på att utveckla material och dess ytor och gränsskikt för olika energitillämpningar, vilket är av intresse för ett hållbart samhälle. Vi är en mångfaldig och sammanhållen forskargrupp som delar det allmänna målet att utforska, kontrollera och utveckla mekanismer i komplexa materialsystem, såsom solceller, batterier, katalys- och bränsleceller.

Om projektet

Doktoranden kommer att jobba i Ute Cappel’s forskningsgrupp, https://www.katalog.uu.se/profile/?id=N7-1035

som fokuserar på karakterisering av material för solceller och på att uppnå en förståelse av hur olika typer av solceller fungerar. Nya möjligheter för detta uppstå av en kombination av Röntgen spektroskopi (till exempel fotoelektron spektroskopi) med tidsupplösta mätningar. Metoderna kan leda till nya insikter gällande detaljerna av foton-till-elektron konversion processer och stabiliteten av solcellsmaterial.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE).

https://wise-materials.org/

WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola,
https://wise-materials.org/research/graduate-school/

ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter

Den framgångsrika kandidaten för denna doktorandtjänst kommer att ha möjlighet att utveckla tidsupplöst fotoelektron spektroskopi vidare och tillämpa den på material av relevans för hybrid solceller (perovskit, kvantpunkt, etc). Kandidaten kommer att ingå i en forskarmiljö som delar samma allmänna mål att förstå funktionen i sådana nya och utmanande energimaterial och även utveckla deras prestanda.

Specifika arbetsuppgifter inkluderar:

- att utveckla och använda (tidsupplöst) fotoelektron-spektroskopi på synkrotroner (till exempel Max IV i Lund och Bessy II i Berlin) och i ett laserlaboratorium
- att utföra dataanalys på erhållna resultat
- att använda experimenten för att få insikt i egenskaper hos solcellsmaterial och i processer i solceller
- att skriva vetenskapliga rapporter och artiklar och leda vissa av de experimentella aktiviteterna

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, teknisk-fysik, materialvetenskap, fysikalisk kemi eller närliggande discipliner, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kommunikationsfärdigheter på både muntligt och skriftligt engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt den sökandes erfarenhet och potential för de framtida arbetsuppgifterna.

Erfarenhet med solcellsforskning och/eller forskning på synkrotroner och/eller erfarenhet med laserspektroskopi bedöms som meriterande.

Erfarenhet med programmering i Matlab eller Python bedöms som meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ute Cappel, ute.cappel@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3951

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-01-08 Visstidsanställning till