arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander inom Materialteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu två doktorander inom Materialteknik med fokus på additiv tillverkning för flygteknik

Dina arbetsuppgifter


Vi söker två doktorander inom området Materialteknik med fokus på additiv tillverkning av metalliska material för flygtekniktillämpningar. Tjänsterna finansieras av Vinnova, Försvarsmakten och svensk flygindustri via det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP). Båda projekten syftar till att säkerställa att man uppnår erforderliga mekaniska egenskaper i additivt tillverkade (AM) material och att de tillverkade komponenterna uppfyller flygindustrins krav på prestanda och säkerhet. Båda projekten som bedrivs i nära samarbete med GKN Aerospace Sweden AB eller Saab AB beskrivs i detalj nedan.

Projekt CREATE - Kryp och hålltidsutmattning hos AM Ni-baslegeringar (i samarbete med GKN Aerospace Sweden AB): För att på ett säkert sätt införa additiv tillverkning (AM) via laserpulverbäddfusion (L-PBF) i kritiska flygmotorkomponenter, måste de försämrade högtemperaturegenskaperna vid L-PBF jämfört med gjutna komponenter utredas och åtgärdas. Trots alla ansträngningar som fram till idag har ägnats åt AM, uppvisar L-PBF material notoriskt lägre krypduktilitet och en högre spricktillväxthastighet vid hålltidsutmattning vid förhöjd temperatur, jämfört med konventionellt tillverkade material. Detta beror på den unika, men ur högtemperatursynpunkt ogynnsamma, mikrostruktur som bildas vid L-PBF. Syftet med detta projekt är att förstå skillnaderna i skadeutveckling vid kryp- och hålltidsutmattning mellan L-PBF och konventionellt tillverkat material och förstå de underliggandemekanismerna. Syftet är att utveckla processer och värmebehandlingar som gör L-PBF-materialet minst lika skadetolerant som de gjutna och smidda materialen underdriftförhållanden relevanta för flygmotorkomponenter. Detta är avgörande för införandet av AM för högtemperaturmaterial för flygmotortillämpningar.

Projekt DETECT - Defektdetektering och påverkan på utmattningsbeteende för AM material med komplexa geometrier (i samarbete med SAAB AB): För att kunna tillämpa additiv tillverkning (AM) för kritiska delar i flygsystem krävs en ytterligare fördjupad förståelse för detekterbarhet och inverkan av processinducerade defekter. Syftet med detta projekt är att skapa grundläggande förståelse för detekterbarheten av defekter med hjälp av oförstörande provning (OFP), och effekten av olika defekttillstånd på utmattningsprestandan hos additivt tillverkade komponenter. Genom att öka användningen av AM kan viktminskning och förbättrad prestanda hos flygsystem uppnås, vilket kommer att bidra till en mer hållbar flygsektor genom att minska utsläppen och sänka tröskeln för hybridisering eller elektrifiering av mindre flygsystem. AM är också en nyckelteknik för on-demand-underhåll och lokal produktion av reservdelar.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom t.ex. Maskinteknik, Materialteknik, Flygteknik, Teknisk Fysik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom t.ex. Maskinteknik, Materialteknik, Flygteknik, Teknisk Fysik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om sökande till den här anställningen har kunskap inom ett eller flera av följande områden; metallurgi, material- och tillverkningsteknik, mekaniska egenskaper, hållfasthetslära, materialtekniska analysmetoder, mekanisk provning och mätteknik.

Då kommunikationen av forskningsresultaten främst sker på engelska är det nödvändigt att ha goda kunskaper i att kommunicera på engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du även har avancerade kunskaper i svenska i tal och skrift. Erfarenheter av att skriva och presentera analyser i olika sammanhang är meriterande, liksom erfarenheter av forskningsarbete.

Din arbetsplats

Avdelningen för Konstruktionsmaterial vid Linköpings universitet bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom Materialteknik.

Läs mer om avdelningens verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/iei/kmat

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 Augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Enligt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat