arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två postdoktorer-klimatanpassning via diversifierat jordbruk

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juli

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Vi söker två motiverade postdoktorer som är intresserade av att utforska effekter av diversifierat jordbruk på skördar, gårdsekonomi och dess sårbarhet för klimatförändringar. Forskningen innebär syntetisk forskning med insamling och analys av data från flera källor och/eller processbaserade modeller.

Om jobbet

Jordbruket behöver producera mat samtidigt som negativa miljöeffekter minimeras eller kan undvikas helt. Ett lovande tillvägagångssätt är att öka den odlade och vilda biologiska mångfalden i den odlade terrängen och i det brukade landskapet. Detta kan minska beroendet av externa insatsmedel som mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel och samtidigt minska sårbarheten för klimatförändringar.

Postdoktorerna kommer att utforska för- och nackdelar med olika odlingsmetoder och landskapsstrukturer för primärproduktion, anpassning till klimatförändringar och minskad miljöpåverkan. I detta allmänna sammanhang har postdoktorerna möjlighet att utforska ett av områdena var för sig. Tjänsterna kommer att vara uppdelade utifrån kompetens, se rubrik "Din bakgrund":

Område 1 Hur extrema väderhändelser påverkar gårdekonomiska utfall och skörd, inom olika odlingsmetoder, produktionsinriktningar och geografiska områden med insamling och analys av data.

Område 2 Biologiska mångfaldens roll i landskapet för skörden med insamling och analys av data.

Område 3 Interaktioner mellan växter och miljön och mellan växter på fältskala eller ekologiska processer på landskapsskala med process-baserade modeller.

Din bakgrund 
Vi söker motiverade kandidater som är aktiva att driva en akademisk karriär. Du ska visa  på en dokumenterad forskningserfarenhet och beskriva ditt intresse för ett av de tre områden som beskrivs ovan. Anställningen kräver en doktorsexamen i en kvantitativ disciplin som kan vara ekologi, agronomi, biologi, ekohydrologi, geo- och miljövetenskaper, matematik, fysik, eller andra närliggande ämnen. Du ska ha dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att generera och publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Det krävs att du kan kommunicera på engelska (både skriftligt och muntligt) på akademisk nivå. Vidare krävs att du har goda färdigheter i databehandling och programmering i MatLab, R, Phyton, eller annat programmeringsspråk för dataanalys eller/och modellering.

För området 1 och 2 krävs kompetens i statistiskanalys; forskningserfarenhet av att organisera och analysera stora mängden data är meriterande. För område 2 är det meriterande att ha forskningserfarenhet av att analysera rumsliga data och utforska rumsliga mönster av vegetationsrespons på pedoklimatiska förhållanden på landskapsskala.

För området 3 krävs erfarenhet av modellutveckling (förutom modellanvändning) av mekanistiska modeller av ekologiska processer på fälts- eller landskapsskala.

Urvalet bland sökanden baseras på din skriftliga ansökan och intervjuer. Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

1) en beskrivning av akademiska intressen och varför du intresserar dig för just denna tjänst inom ett av de tre områdena ovan (max 5000 tecken inklusive mellanslag).

2) ditt CV ska kompletteras med en komplett publikationslista som är uppdelad i fackgranskade och icke-fackgranskade publikationer.

3) kontaktinformation till två referenspersoner.

4) kopior av relevanta intyg.

Särskild vikt kommer att läggas på din skriftliga motivering som beskriver dina nuvarande forskningsintressen och dina specifika intressen samt kompetenser och forskarintresse inom ett av beskrivna områden. Vi lägger även vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.

Om oss

Tjänsterna är placerade vid Institutionen för ekologi, som är en del av institutionen för Ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällens och ekosystems dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning studeras ofta i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för ekologi | Externwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Uppsala.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100 %.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-02.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat