arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i allmänmedicin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Vi söker dig som är läkare och vill vara med och utveckla vår undervisning på det nya sexåriga läkarprogrammet inom allmänmedicin tillsammans med lärargruppen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Ämnesområde: medicinsk vetenskap.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer om institutionen http://www.pubcare.uu.se/.

Arbetsuppgifter

Undervisning på grundnivå i första hand vid läkarprogrammet. Till undervisning räknas även utveckling av undervisningen, kursansvar, kursadministration samt examination av studenter. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag som kursledare på läkarprogrammet, undervisning av praktiska och teoretiska moment på plats på Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC), tentamensrättning och VFU-relaterade uppdrag.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Du arbetar som del i ett lärarteam där vi träffas regelbundet för att diskutera pedagogiska frågor. I tjänsten ingår 10% forskning/kompetensutveckling, men det finns också möjlighet att kombinera tjänsten med kliniskt arbete eller forskning på upp till 30% om det finns annan finansiering.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl

För denna anställning krävs läkarlegitimation och motsvarande minst två års heltidsarbete inom primärvården.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Doktorsexamen inom relevant ämne är särskilt meriterande och kommer att ges företräde.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Erfarenhet av undervisning på för anställningen relevanta kurser och handledning av studenter är meriterande. Publikationer av pedagogiskt arbete är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Om anställningen

Tidsbegränsad 12 månader. Omfattning: 100%. Tillträde: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Studierektor Anna Sarkadi, anna.sarkadi@pubcare.uu.se

Ämnesföreträdare Mats Martinell, mats.martinell@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2024, UFV-PA 2024/1381.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till