arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i EU-rätt med inriktning mot konkurrensrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i EU-rätt, främst under juristutbildningens termin 1, som primärt omfattar konstitutionell EU-rätt.

Arbetsuppgifterna inkluderar dessutom undervisning och examination i konkurrensrätt under juristutbildningens termin 3.  Därutöver kan det bli aktuellt med undervisning inom ramen för fakultetens mastersprogram.

Andra områden som kan vara aktuella är undervisning inom ramen för kandidatuppsatskursen på juristutbildningens termin 6, samt att handleda examensarbeten och mastersuppsatser.

I arbetsuppgifterna kan också ingå att undervisa inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar inklusive arbete med att uppdatera fakultetens inspelade föreläsningar om EU-rätt. Undervisning sker både på engelska och svenska.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i EU-rätt.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.  

Behörighet 

Enligt Lunds universitets anställningsordning är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som:

- Har avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt
- Har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- Har visat pedagogisk skicklighet
- Har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig

Bedömningsgrund 

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i EU-rätt och konkurrensrätt, men härutöver också vid allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen. 

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska. 

Särskild vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av handledning och examination på grund- och avancerad nivå. 

Meriterande för anställningen är forskningserfarenhet, eftersom undervisningen ska vara knuten till aktuell forskning. 

Vikt kommer också att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att använda och bemästra teknik som medger distansundervisning för såväl små som stora studentgrupper. Vidare kommer vikt att fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Julia Björk, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla


- Personligt brev
- Kortfattad CV
- Utvalda publikationer
- Vetenskapliga meriter
- Pedagogiska meriter
- Ledarskap och administration
- Samverkan med det omgivande samhället
- Andra relevanta meriter
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Varaktighet


Anställningen är ett vikariat med tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse tom 2024-07-31. 

Anställningens omfattning är 100 % men annan omfattning kan diskuteras. 

Välkommen med din ansökan!

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/Deltid. 100. Tillträde: 2024-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till