arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  27 februari

Om jobbet

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Högskolan i Halmstad

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar:  avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Engineering and Innovation. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

https://www.hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-foretagande-innovation-och-hallbarhet.html

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination inom företagsekonomisk 
analys (såsom redovisning, ekonomistyrning och finansiering), inkluderandes 
områden som tex bokföring, upprättande av årsbokslut, investeringsbedömning, 
kreditbedömning, budgetering och prognostisering. Undervisningen bedrivs i 
huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Som 
arbetsuppgifter ingår även administrativa uppdrag.

Till uppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den 
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. I arbetsuppgifterna ingår 
även att delta i avdelningens utvecklingsarbete och det kan förekomma särskilda 
uppdrag inom avdelningen.

Som adjunkt ska du vara delaktig i forsknings- och utbildningsmiljön och delta i och 
utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans 
med regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på avancerad nivå inom företagsekonomi eller närliggande område, samt har visat pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För en anställning som universitetsadjunkt krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att hen förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning. Vad Högskolan i Halmstad avser med detta framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.    

Övriga kvalifikationer

Anställningen kräver goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på 
svenska, samt språkkunskaper i engelska tillräckliga för att bedriva undervisning och 
forskning. Vid tillsättningen tas stor hänsyn till pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt 
praktiska meriter inom ämnesområdet för anställningens inriktning såsom bokföring, 
upprättande av årsbokslut, investeringsbedömning, kreditbedömning, budgetering, 
prognostisering etc. Vidare är erfarenhet av egenföretagande meriterande.
Vi välkomnar sökande från näringsliv eller offentlig sektor som inte tidigare har 
erfarenhet inom universitet eller högskola.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna. Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. 

Ansökan

https://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.html

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html

https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning