arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i journalistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för medier och journalistik (MJ) ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av en kreativ miljö med utbildning och forskning inom tre ämnen: journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt medieproduktion.

Institutionen har professionsnära utbildningar med forskningsanknytning och vi erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram. Vi bedriver även forskning inom medier, kommunikation och journalistik.

Institutionen söker nu en universitetsadjunkt i journalistik. Vi söker dig som vill arbeta med utveckling, undervisning och handledning inom ämnet samt vill medverka till dess professionella och akademiska relevans. 

Ämnesområde för befattningen: Journalistik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %. Sex månaders provanställning tillämpas.
Tillträde: Vårterminen 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innefattar professionsnära och vetenskapligt grundad undervisning inom ämnet journalistik utifrån svensk kontext. Den sökande behöver ha en professionell erfarenhet inom journalistik och undervisningen sker bland annat inom journalistikens samhällsroll, medieetik, intervjuteknik och journalistiskt skrivande samt bevakning av det offentliga samhället. Viss undervisning inom ämnesområdena medie- och kommunikationsvetenskap samt medieproduktion kan också förekomma.

Det innebär bland annat föreläsning, handledning och examination samt kursplanering, utveckling, utvärdering och annan administration. I arbetsuppgifterna ingår även kompetensutveckling i syfte att hålla sig ajour med aktuell forskning inom fältet samt upprätthållande av professionsnära kunskaper.

Undervisningen är förlagd på campus inom våra program i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap och genomförs på svenska och engelska. Viss undervisning på fristående kurser sker på distans.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i journalistik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i journalistik.

För behörighet krävs också professionell yrkeserfarenhet inom journalistik eller närliggande som är av relevans för anställningen.

Dessutom krävs god samarbetsförmåga samt en god förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Stor vikt kommer att läggas vid ämnesrelevant yrkesskicklighet, samarbetsförmåga samt pedagogisk skicklighet.

Vid bedömningen av yrkesskicklighet läggs stor vikt vid ämnesrelevant och aktuell branscherfarenhet inom journalistik. Yrkeserfarenheten ska vara dokumenterad så att den kan beläggas och utvärderas avseende bland annat bredd, omfattning och kvalitét.

Vid bedömning av samarbetsförmåga värderas goda kommunikationsfärdigheter, förmåga att aktivt lyssna, ta ansvar och bidra till trivsel i arbetslaget. Även förmåga att ta initiativ till, och delta i utvecklingsprocesser värderas.

Med pedagogisk skicklighet avses förmåga att utifrån givna mål utforma en miljö som stödjer studenters utveckling och lärande. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Vikt kommer även att läggas vid pedagogisk skicklighet gällande undervisning i praktisk yrkesutövning med relevans för ämnet journalistik.

Erfarenheter av medieproduktion är meriterande, då journalistik och medieproduktion går hand i hand i flera av institutionens kurser.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast måndagen 11 december 2023!

Kontaktpersoner:

Prefekt Anja Kalin, anja.kalin@lnu.se, 0480 49 70 25
HR-partner Josefin Grahn, josefin.grahn@lnu.se, 0470 70 81 84
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat