arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Kultur- och mediegestaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24506

Dina arbetsuppgifter

Avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom bl.a. Globala studier, Kultur och mediegestaltning samt Kultur och samhälle (Tema Q). Tema Q bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Utbildning sker främst inom kandidatprogrammen Globala Studier samt Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM) samt fristående kurs på grund och avancerad nivå. Anställningen innefattar undervisning inom KSM. Där betonas växelspelet mellan samhälls- och kulturteoretiska perspektiv och gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier, deras processer och produktionsvillkor. Utgångspunkten tas i ett brett mediebegrepp med särskilt fokus på gestaltning och produktion inom video-, audio- och utställningsmedierna. 

Anställningen är inriktad mot rumslig och konstnärlig gestaltning samt produktionsprocesser och branschkunskap inom konst-, musei- och kulturproduktionsområdena, deras innehållsskapande såväl som administrativa och strategiska processer som deras arbetsvillkor.

Anställningen innebär ansvar för utställningsmediets innehåll och utveckling på KSM. Den innefattar också undervisning relaterad till produktionsprocesser, projektledning och projektundervisning på andra utbildningar som KSM samverkar med. Anställningen innefattar också ansvar för mediets utrustning, lokaler och tekniska underhåll.

Som universitetsadjunkt i Kultur och mediegestaltning med inriktning mot rumslig gestaltning undervisar du på grundnivå på svenska och samt handleder studenter inom avdelningen KSFMs olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår att genomföra utbildning, tekniskt handhavande och underhåll, kompetensutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt undervisningsadministrativt arbete. Innehavare av anställningen ska medverka i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna, samt administration och planering av utbildning. 

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat konstnärlig såväl som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid den konstnärliga och pedagogiska skickligheten.

Gällande konstnärlig och pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är konstnärlig såväl som pedagogisk skicklighet inom för anställningen relevant ämne exempelvis konstnärlig gestaltning, Kultur och mediegestaltning, kulturvetenskap, museologi eller motsvarande.
 • Egen produktions- eller konstnärlig verksamhet inom fält som samtidskonst, museiverksamhet, utställningar, curation är ett krav.
 • Tvärvetenskaplig och tvärmedial utbildning där gestaltande och vetenskapliga perspektiv samspelar är särskilt meriterande.
 • Meriterande för anställningen är pedagogisk skicklighet inom gestaltnings- och projektinriktad pedagogik på olika nivåer på högskolenivå eller förberedande konstnärliga utbildningar
 • Kunskap om kulturproduktionens villkor, strategier och institutionella praktiker, t.ex. inom museer och organisationer, kulturpolitisk styrning och finansieringsstrukturer samt strategier för publik kulturverksamhet är meriterande.
 • Meriterande för anställningen är också om du arbetar eller har arbetat inom den aktuella branschen.
Anställningen kräver relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom fältet, inkluderat punkterna ovan. Vidare krävs god kännedom om tvärvetenskapliga och tvärmediala samverkande arbetssätt, pedagogiska former, tekniska plattformar och dess utvecklingsarbete vad gäller KSM:s framtida medietekniska samt mediepedagogiska arbete.

Du har god pedagogisk förmåga samt administrativa färdigheter och förmåga att jobba i grupp. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har god ordning och reda. Du har också god kunskap om utställningsmediets historia, och en vilja att utveckla nya kunskaper och anta utmaningar.

Då undervisning sker på svenska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) och här Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM) - Linköpings universitet (liu.se) 

Om anställningen

Tillsvidareanställning, deltid 75%.

Tillträde enligt överenskommelse


För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 31 augusti.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat