arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i medicinsk biokemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerande sektioner: biokemi och cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. Institutionens undervisning omfattar kurser på grund- och avancerad nivå vid ett flertal av vetenskapsområdet för medicin och farmacis utbildningar. Mer info här: https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/

Arbetsuppgifter

Undervisning inom biokemi, molekylärbiologi, och metabolism, huvudsakligen inom biomedicinska analytikerprogrammet (BMA). Arbetsuppgifterna omfattar föreläsningar, seminarier, fall- och lab-handledning, teoretisk och praktisk examination, samt handledning av projektarbeten. Utöver formella undervisningsmoment ingår även studentkontakt samt utbildningsadministrativa uppgifter. Program- och kursutveckling samt kursansvar utgör en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Övergripande uppdrag inom vetenskapsområdets utbildningsorganisation kan tillkomma. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom relevanta ämnesområden och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Möjlighet till egen forskning ges.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning inom, för undervisningsuppdraget, relevant ämnesområde samt visat pedagogisk skicklighet. Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (43 § AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Se 6 § AO.

För denna anställning krävs dokumenterad laborativ forskningserfarenhet.

Bedömningsgrunder

Då en större del av undervisningen kommer att bedrivas inom BMA- programmet är en BMA-examen eller motsvarande kunskaper meriterande. BMA-programmets fokus på laborativt arbete inklusive handledning av projektarbeten innebär att en doktorsexamen i ämnesområdet medicinsk biokemi eller motsvarande kunskaper är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska det tillmätas betydelse om den sökande uppvisar dokumenterad skicklighet inom olika undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande vid utvärderingar utförda av såväl akademiska kollegor som studenter bedömts vara en god pedagog. Det är meriterande om den sökande har en omfattande undervisningserfarenhet, särskilt om en ansenlig del av undervisningen skett under de senaste sex åren.

Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 15 § RB.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Erfarenhet av för anställningen relevanta studieadministrativa IT-system är meriterande.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 16 § RB.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar


https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Dorothe Spillmann, mailto:dorothe.spillmann@imbim.uu.se, 018-471 4367

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023. UFV-PA 2023/3650

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning