arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i skogshushållning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta kurser på några veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar mot samhällets behov inom flera breda områden - både på kort och lång sikt - med grundforskning och tillämpad forskning i samverkan med intressenter.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Forskning pågår inom många discipliner så som skogsskötsel, skogsekonomi, skogsekologi, skogsbrukets digitalisering, skogsskador, skoglig marklära och virkeslära. Institutionen bedriver kurser och utbildningsprogram inom skogs- och träteknik på grund- och avancerad nivå.

Ämnesområde för befattningen: Skogshushållning

Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: Start 1 sep 2024 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning, 100 % i 6 månader.

Arbetsbeskrivning

Institutionen för skog och träteknik utvecklar sitt kursutbud inom skogshushållning och behöver därför fler lärare. Denna adjunktanställning innebär att stärka lärarlaget med arbete kopplat till undervisningsplanering, undervisning, kurs-/modulansvar, kursutvärdering och kursutveckling. I arbetet ingår också att aktivt synliggöra institutionens arbete i sociala medier samt att projektleda institutionens deltagande i studentaktiviteter och offentliga arrangemang, såsom skogs- och utbildningsmässor, med syfte att synliggöra forskning och utbildning.  

Undervisningsarbetet planeras utifrån den sökandes kompetens, och kan komma att täcka flera av områdena: Virkeslära, träteknik, produktionsteknik, skogens klimatnytta, cirkularitet- och livscykelanalys, skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsteknik. Kompetensen ska anknyta till den pågående forskningen inom institutionen som har ett fokus på skogens klimatnytta och kunskapsmiljön grön hållbar utveckling.

Genomgående är kopplingen teori – praktik viktig i våra utbildningar. Därför är det en förutsättning att sökande har kunskap, förståelse och färdigheter inom de grundläggande skogliga ämnesområdena. Mycket av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och branschen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i skogs- och träteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i skogs- och träteknik.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom ett eller flera ämnesområden virkeslära, träteknik, produktionsteknik, skogens klimatnytta, cirkularitet- och livscykelanalys, skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsteknik.
 • Dokumenterad erfarenhet av såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska
 • Visad god samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande i övrigt är: 
 • Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
 • Erfarenhet av utomhuspedagogik, samt kunskap inom distansundervisning baserat på lärplattformar och andra IKT-verktyg
 • Erfarenhet av marknadsföring
 • Erfarenhet av projektledning
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Frågor avseende anställningens inriktning och ämnesområdet besvaras av: Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se

Frågor som rör anställningen besvaras av: HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Vill du veta mer om institutionen för skog och träteknik? Läs mer på Lnu.se

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/skog-och-tra/

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, sista ansökningsdag är 9 augusti 2024. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat