arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  22 maj

Om jobbet

Vi söker en universitetsadjunkt i socialt arbete för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för beteendevetenskap-, social- och rättsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete

Bakgrund

Ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ingår tillsammans med psykologi, rättsvetenskap och kriminologi i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR). Inom ämnet, och på enheten för, socialt arbete vid Örebro universitet ges socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (avancerad nivå), fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå, olika uppdragsutbildningar, samt forskarutbildning. Forskningen i socialt arbete behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet rör såväl studier av sociala problematiker kring barn och ungas utsatthet, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete samt sociala insatser i anslutning till detta.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. Som universitetsadjunkt i Socialt arbete vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid åt undervisning, medan 20 % är vikt åt kompetensutveckling och 10 % åt administration. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Den sökande ska bedriva undervisning inom socionomprogrammet då främst på kurserna Yrkesroll, handlingsutrymme och ett vetenskapligt förhållningssätt, samt Rättsliga grunder i socialt arbete. Den sökande kan även, i mån av formell behörighet, komma att handleda kandidat- och magister/masteruppsatser på enhetens program och fristående kurser.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet


Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

 • Undervisningsspråket är svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.
 • Tjänstens innefattar att undervisa i både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket innebär att kunskaper i olika forskningsmetoder på avancerad nivå är ett krav.
 • Tjänsten innefattar krav på omfattande kunskaper i det svenska rättssystemet.
 • Den sökande ska ha kunskapsmässiga färdigheter och praktiska erfarenheter som väl motsvarar innehållet på de kurser som personen ska undervisa i.
 • Att vara disputerad i socialt arbete/närliggande ämne, samt inom nämnda undervisningsområden, är en merit.
 • Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten

Information

Anställningen är 70 till 100 % under 12 månader med start 1 september eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av bitr. enhetschef John Brauer 019-30 21 47, e-post: john.brauer@oru.se eller enhetschef Anna Petersén tfn 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se eller

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-05-22. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat