arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt industriell teknik inr. kvalitets- verksamhetsutv.

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har drygt 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se https://www.cie.uu.se. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för kvalitetsteknik på Campus Gotland. 

Kvalitetsteknik är en avdelning som arbetar med både undervisning och forskning.  Avdelningen erbjuder ett brett utbud av program och fristående kurser som genomsyras av hållbarhet med målet att skapa långsiktigt hållbara företag och organisationer. Det bedrivs flera forskningsprojekt vid avdelningen för kvalitetsteknik som knyter an till hållbar utveckling. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom kvalitetsteknik med process- och intressentfokus. Hela avdelningen befinner sig på Campus Gotland i Visby, ett internationellt campus mitt i världsarvet Visby som är huvudort på ön Gotland. För mer information, se https://cie.uu.se/kvalitesteknik/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Ämnesområdet Kvalitets- och verksamhetsutveckling innefattar förbättringsarbete; såväl ledning och styrning av förbättringsarbetet som utförandet av det. I detta ingår bland annat kvalitetsteknik, Lean, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, Six sigma, projektledning och hållbar utveckling ur ett industriellt perspektiv.

Arbetsuppgifter


- Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen innefattar såväl traditionell campusundervisning som nätbaserad undervisning.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Samverka med interna och externa intressenter inom och utanför universitetsvärlden.

 Behörighetskrav

- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom för tjänsten relevant tekniskt ämne.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att koppla ämnesområdets kunskaper till praktiska tillämpningar inom det industriell-tekniska området.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningsföreståndare Gunnar Dahlin, telefon: 0498-108381, e-post gunnar.dahlin@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2023, UFV-PA 2023/3799.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är atthttps://gotland.com/leva-bo/.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning (månadslön)

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning