arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor eller universitetsadjunkt i svenska språket

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i svenska för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är svenska språket.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Svenska språket vid Örebro universitet är ett brett ämne som tematiserar många olika aspekter av det svenska språksamhället. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande ämnena engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia. Tillsammans utgör vi Enheten för humaniora vid HumUS. Forskningen som bedrivs inom ämnet är särskilt stark inom text- och diskursanalys, multimodalitet och inom literacy- och skrivforskning, inte minst ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ämnet är en del av den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CHF - Centrum för humanistisk forskning. Svenska språkets undervisningsuppdrag ligger huvudsakligen inom det enhetsgemensamma kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap och inom lärarutbildningarna. Vi söker nu en lektor/adjunkt i svenska språket som vill driva ämnet framåt både vad gäller utbildning och forskning och som kan delta i arbetet med kurs- och programutveckling.

De utbildningar som svenska språket erbjuder omfattar grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Svenska språket är en av inriktningarna inom det övergripande forskarutbildningsämnet humanistiska studier.

Denna anställning är utlyst som universitetslektor eller universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Behörighet och bedömningsgrunder

För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Anders Björkvall, professor i svenska, 019-30 39 24, e-post: anders.bjorkvall@oru.se, eller Karl Ågerup, enhetschef Humaniora, 019-303804, e-post: karl.agerup@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj (för universitetslektor)
 • Publikationslista (för universitetslektor)
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (för universitetslektor, högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-04-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat