arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor företagsekonomi, inr. organisation och management

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-07.

Ämne/ämnesbeskrivning
Management och organisation är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av organisering, ledning och styrning av olika verksamheter.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning samt medverkan i planering och utveckling av utbildning inom ämnesdisciplinen management och organisation. Undervisning förväntas ske såväl på engelska som på svenska. Det förväntas även att den sökande kan undervisa i samtliga delområden inom management och organisation och på samtliga nivåer, det vill säga såväl på grund- som avancerad nivå.

Den som anställs förväntas engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då managementsektionen behöver täcka upp undervisning som bedrivs på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesdisciplinen management och organisation och vid internationella publiceringar inom detta område under de senaste fem åren.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grund- och avancerad nivå med en bredd av metoder inom management och organisation.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer de senaste fem åren.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledaren på managementsektionen, professor Hans Rämö, tfn 08-16 12 09, hans.ramo@sbs.su.se. 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat