arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i allmänmedicin med anställning som specialistläkare

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin är uppdelad i fyra avdelningar och en av dem är Samhällsmedicin och folkhälsa, där ämnesområdet allmänmedicin ingår. Vi som arbetar inom allmänmedicin är engagerade i undervisning på läkarprogrammet, samverkan med Västra Götalandsregionens primärvård avseende forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) samt forskning som sker i samarbete med andra partners än Västra Götalandsregionen.

I undervisningen på läkarprogrammet är allmänmedicin djupt engagerad på flera terminer. I den nya läkarutbildningen kommer allmänmedicin få ett betydande större ansvar med en kraftig ökning av klinisk praktik i primärvård. Allmänmedicin har alltså en unik möjlighet att påverka kommande generationer av läkare!

Det förekommer ett omfattande och viktigt samarbete mellan allmänmedicin på universitetet och Västra Götalandsregionens primärvård avseende forskning med fyra universitetssjukvårdsenheter (USVE) inkluderande drygt 200 vårdcentraler. Det finns en klar struktur, ledning och finansiering av USVE-strukturen. De flesta av våra doktorander rekryteras från primärvården i regionen och i samarbete med USVE-enheterna har vi en klar struktur för processen från student till docent. Som ett led i detta samarbete bedriver vi kurser i vetenskaplig metodik för personal i primärvården.

Vi som arbetar inom ämnet allmänmedicin på universitetet har ett omfattande forskningssamarbete med primärvården i Västra Götaland men också med andra aktörer på nationell och internationell nivå. Vår forskning spänner över vitt skilda ämnen och vi har en stor öppenhet för att omfamna forskningsprojekt inom nya områden.

Några exempel på starka forskningsgrupper vi har idag är de som forskar om psykisk ohälsa, kvinnors hälsa, hjärt-kärlsjukdomar samt infektionssjukdomar. Mer information om forskningen hittas här.

Ämne 
Allmänmedicin 

Ämnesbeskrivning 
Allmänmedicin har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte definieras som sjukdom. I det allmänmedicinska arbetet ska man under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation. Ämnet förutsätter en bred och specifik medicinsk kompetens, god människokännedom, samt gedigna och relevanta kunskaper om biologi, sjukdomar, sjukvårdsorganisation och samhälle. Allmänmedicin har sin kliniska bas i primärvården. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och kursledning, på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin samt även verksamhetsförlagd undervisning i samarbete med universitetssjukvården inom Västra Götalandsregionen. Även handledning och annan undervisning kan ingå.

I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget forskningsprogram inom ämnesområdet allmänmedicin i samverkan med andra, däribland Västra Götalandsregionens fyra universitetssjukvårdsenheter (USVE) för primärvård. Arbetsuppgifterna omfattar även ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper för att bygga upp och stödja en egen forskargrupp.

Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en förenad anställning som specialistläkare i allmänmedicin enligt överenskommelse med Regionhälsan i Västra Götalandsregionen och kan ha varierande innehåll. En viktig del blir klinisk verksamhet på en vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Handledning av ST-läkarprojekt eller liknande arbete kan också förekomma.

Viss administration vilket tex inkluderar kursledning möten och budgetarbete relaterat till undervisning, forskning och klinik ingår också i anställningen.

OBSERVERA: för fullständig annons hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6⟨=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=32942

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Intyg läkarexamen
 • Intyg specialistkompetens inom allmänmedicin
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/43 och skickas till:

Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 29 februari 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat