arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i anestesi och intensivvård, förenad anställning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  19 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden (avdelningar).

Anställningen som universitetslektor är placerad vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Utbildningen i anestesiologi och intensivvård ges i huvudsak på läkarprogrammet Den kliniska forskningen inom avdelningen för anestesiologi och intensivvård omfattar forskning med fokus på monitorering och behandling av sviktande vitala funktioner omfattande hjärta, lungor och CNS-funktion samt forskning relaterad till obstetrisk verksamhet och smärta.

Ämne 
Anestesiologi och intensivvård.

Ämnesbeskrivning 
Det vetenskapliga området anestesiologi och intensivvård har en bredd från experimentell fysiologi till klinisk forskning kopplat till behandlingar och omhändertagande av kritiskt sjuka patienter. I Sverige är den kliniska specialiteten en dubbelspecialitet där anestesiologin i första hand är kopplad till peri-operativ medicin medan intensivvården omfattar vården av svårt sjuka patienter med sviktande vitala funktioner. Kliniskt inryms flera delspecialiteter såsom, Thorax-, Neuro- och Barn- anestesi och intensivvård. Likaså är prehospital sjukvård och smärtbehandling kopplade till specialiteten.

Arbetsuppgifter 
I anställningen som universitetslektor ingår att leda och bedriva undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer inom ämnesområdet. Anställningsinnehavaren kommer även ha ansvar för planering, projektering och undervisning av ämnet på olika delar av det nya läkarprogrammet. Undervisning utförs på svenska eller engelska.

I anställningen ingår även att bedriva forskning inom anestesiologi och intensivvård och medverka till att stärka den vetenskapliga miljön.

Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en kombinerad tjänst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den kliniska tjänstgöringen kan ha varierande innehåll och bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörighetskrav för anställningen är avlagd doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdig för anställningen och visad pedagogisk skicklighet. Läkarlegitimation och specialistkompetens inom anestesiologi och intensivvård är ett krav för anställningen.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska ett också ett krav. Anställningen kräver att man enligt Socialstyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Vid bedömningen kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området och sättas i första hand. Klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sätts i andra hand.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet inom ämnesområdet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Meriterande för anställningen är en docentur i ämnet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning inom ämnesområdet för anestesiologi och intensivvård. Särskild vikt läggs också vid peer-review granskade publikationer i internationella tidskrifter. Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens är meriterande.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området anestesi och intensivvård samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande. För administrativ skicklighet är erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning 
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid (100%), under 12 månader. Tillträde våren 2024. Placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.  

Övrigt

För kontaktuppgifter och för information om ansökan, se fullständig annons: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6⟨=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=33255

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-19 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat