arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arbetsterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 maj

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Enheten för arbetsterapi har ett grundutbildningsuppdrag för yrkesexamen och kandidatexamen i arbetsterapi. Programmet bedrivs genom kursbundna studier under tre år där första året består av studier i aktivitetsvetenskapen och anatomi och fysiologi. Andra studieåret fokuserar på arbetsterapins arbetsprocesser inom olika verksamhetsområden med tillhörande medicinska ämnen. Tredje studieårets huvudfokus på forskningsmetodik, kandidatuppsats, innovation och pedagogik inom arbetsterapi och avslutas med en kurs i ledarskap. Verksamhetsförlagdutbildning sker i regionen under totalt 21 veckor.

Enheten ger även examen på avancerad nivå i arbetsterapi.

Enheten för arbetsterapi (https://neurophys.gu.se/) har en kreativ forskningsmiljö och brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen har fokus på vardagsaktiviteters relation till hälsa genom hela åldersspannet, från barn till äldre personer. Forskargrupper som har sin bas på enheten är TIDAS forskargrupp med fokus på metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska deras behov av sjukskrivning. ProDo forskargrupp med fokus på möjligheter och hinder i görandet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar på grund av neurologisk problematik. Enheten har också ett nära samarbete med forskargruppen FRESH som har fokus på äldre personers hälsa. På enheten och i forskargrupperna har vi doktorander, juniora och seniora forskare med en bred expertis som innefattar kunskaper om medicin, hälso-, aktivitets- och samhällsvetenskap, samt förmåga att bedriva kvalitativ forskning, RCTs, epidemiologiska studier och instrumentutveckling.

Ämne 
Arbetsterapi 

Ämnesbeskrivning 
Arbetsterapi baseras på aktivitetsvetenskap vilket omfattar kunskaper om och studier av människan i aktivitet och görandet, hennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den sociala och kulturella. Vidare omfattar aktivitetsvetenskap kunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och kunna ta kontroll över sitt liv i det samhälle hen lever i. Ämnet innefattar också kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet. Utifrån den komplexa innebörden av människors görande och aktivitet i vardagen knyter arbetsterapi an till humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att verka i en utbildningsmiljö med starkt fokus på studentcentrerat lärande. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av teoretisk och praktisk undervisning av studenter i arbetsterapi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Undervisningen innebär också kursansvar, kursplanering, examinationer, administration, utvecklingsarbete och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet aktivitetsvetenskap/arbetsterapi. Undervisningen kan ske på såväl svenska som engelska. I anställningen ingår att bedriva forskning och bidra till utveckling av huvudämnet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Krav är att sökande har visad pedagogisk skicklighet samt avlagd doktorsexamen inom arbetsterapi eller närliggande områden. Även språkkunskaper inom svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.

Bedömningsgrunder 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga bedömningsgrunder framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34188

Anställning

Tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) under 11 månader med placering för närvarande vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 
 • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag.
 • Institutionen kan avge ett internt utlåtande eller föreslå att sakkunnigbedömning genomförs.
 • Beslut om anställning fattas av prefekt.
 • Anställningen tillkännages.
 • Anställningsavtal upprättas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Programansvarig Greta Häggblom Kronlöf, telefon 031-7865736, greta.haggblom-kronlof@neuro.gu.se
Biträdande sektionschef Annelie Gutke, telefon 031-7865747, annelie.gutke@neuro.gu.se

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
 • Bevis doktorsexamen (på svenska eller engelska)
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/485 och skickas till:

Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 18 juni 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat