arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arbetsterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Universitetslektor i arbetsterapi, förenad med befattning vid Nära vård och hälsa med forskning/kliniskt arbete

Institutionen för kvinnors och barns hälsa


Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa startar hösten 2024 ett nytt tre-årigt utbildningsprogram i arbetsterapi på kandidatnivå.

Arbetsterapeutprogrammet har hälsofrämjande och prevention samt innovationer i arbetsterapi som profilområden. För mer information om institutionen, se http://www.kbh.uu.se

Nära vård och hälsa


Nära vård och hälsa har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Länets patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss då vi vill ligga i framkant. Samarbetet mellan Uppsala universitetet och Nära vård och hälsa syftar till att erbjuda bra praktik för studenter samt stimulera klinisk forskning och utvecklingsarbete inom vår verksamhet.

Beskrivning av ämnesområdet


Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap utvecklar kunskap om människans görande i vardagens aktiviteter, som i hemmet, skolan, på arbetet och fritiden, och hur delaktighet och engagemang i aktiviteter möjliggör hälsa och utveckling. Utgångspunkten är individens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med sin omgivning. Genom att förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga skapas möjligheter för individer att delta i aktiviteter som de vill eller behöver kunna utföra för att få en fungerande vardag.

Arbetsuppgifter


Undervisning, forskning och administration inom ämnesområdet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. Det ingår att delta i planering och genomförande av utbildningsprogrammet i arbetsterapi på kandidatnivå. Undervisning sker bland annat i ett modernt kliniskt träningscentrum med lokaler avsedda för arbetsterapeutprogrammet. Att arbeta kontinuerligt med utveckling av programmets innehåll och kvalitet utgör en viktig del. I forskning ingår att initiera och självständigt leda forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet. I övrigt ingår att delta i institutionens verksamhet samt följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Anställningen är en förenad tjänst vilket innebär att du är anställd på 33% inom Region Uppsala på Nära vård och Hälsa. Här kommer du tillsammans med de andra medarbetarna på Akademiskt primärvårdscentrum bedriva forskning på FoUU-enheten och arbeta med olika forskningsstödjande aktiviteter till förvaltningen. Du kommer även kunna bedriva viss verksamhetsnära forskning och ha möjlighet till kliniskt patientnära arbete.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (HF 4 kap 3 §). Enligt anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (34 § AO)

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning i enlighet med 22§ AO. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (35 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

För behörighet till denna anställning krävs legitimation som arbetsterapeut. Den sökande ska ha legitimation som arbetsterapeut eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som arbetsterapeut. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som arbetsterapeut.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar


Anställningsordning för Uppsala universitet

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning


Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av Maria Borgestig, universitetslektor i arbetsterapi tel: 0701-679339, Epost: maria.borgestig@neuro.uu

Välkommen med din ansökan senast den 19 juni, 2024 , UFV-PA 2024/1040 
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning