arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-04-30.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet barn och ungdomsvetenskap, bedriva forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå. Största delen av undervisningen planeras vara inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Den anställde ska även bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället. Administrativa ansvarsuppgifter inom avdelningen och institutionens verksamhet kan också bli aktuella.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne eller disciplin samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning och egen forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, fritid, fritidshem, barn- eller ungas sociala relationer, livsvillkor, barnkultur, skola och vardagsliv.

Stor vikt fästs vid

 • Forskning med relevans för barns fritid och fritidshem
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.
 • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är

 • högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • erfarenhet av undervisning på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Övriga upplysningar

Då samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningsföreståndare Danielle Ekman Ladru, tfn 08-120 762 26, danielle.ekman.ladru@buv.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat