arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Biblioteks- och informationsvetenskap är en del av institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, historia, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. Ämnesmiljön i biblioteks- och informationsvetenskap består i nuläget av 13 personer som framför allt forskar inom områdena kunskapsorganisation, digital humaniora samt biblioteks- och kulturpolitik. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges på grundnivå både på campus och distans, och framgent även på avancerad nivå. I utbildningsmiljön finns också ett internationellt masterprogram i digital humaniora. Ämnet har sin hemvist i Växjö.

Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %. Tillträde 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består framför allt av undervisning i biblioteks- och informationsvetenskap, inklusive handledning och examination av uppsatser och examensarbeten på grund- och avancerad nivå, med tyngdpunkt på kurser i kunskapsorganisation. Kandidatprogrammen ges både på campus och på distans och undervisningen på programmen sker huvudsakligen på svenska eller annat skandinaviskt språk. Undervisning på det internationella masterprogrammet i digital humaniora kan förekomma.

Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av forskning, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. I tjänsten ingår tid för administration och för kompetensutveckling. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Då Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö ser vi gärna att kompetensutvecklingstiden används till forskning. Den sökande förväntas att bedriva egen forskning, att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetsuppgifterna. För att ytterligare stärka samt komplettera ämnets forskningsprofiler ser vi gärna sökande med inriktning mot området kunskapsorganisation. 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Särskilt meriterande;

-        forskning inom området kunskapsorganisation eller därtill relaterade forskningsområden.

-        dokumenterad undervisningserfarenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap,
         och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom bibliotekssektorn, gärna inkluderande undervisning.

God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner


Prefekt: Fredrik Hanell fredrik.hanell@lnu.se
Studierektor: Charlie Järpvall charlie.jarpvall@lnu.se
Ämnesföreträdare: Joacim Hansson joacim.hansson@lnu.se
HR-partner: Maria Furbring maria.furbring@lnu.se

Fackliga representanter nås via universitetets växel på 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2024!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat