arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Bildpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora. Institutionen består av fem huvudområden: Bildpedagogik, Konst- och Bildvetenskap, Musik, Musikpedagogik samt Musikvetenskap. Totalt erbjuder institutionen närmare 200 kurser, antingen fristående eller inom programutbildningar. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Bildpedagogik finns i huvudsak i Kalmar och estetiska lärprocesser i både Växjö och Kalmar. Vi utbildar bland annat kommande bildlärare och förskollärare. Lärarkollegiet i bildpedagogik undervisar bland annat i bildpedagogiska teorier, estetiska lärprocesser, bildämnets historia, bildanalys, teckning, måleri, gestaltningsprocesser, design, foto, film, konsthistoria, ungdomskultur, vetenskaplig teori och metod samt har uppsatshandledning.

Ämnesområde för befattningen: Bildpedagogik


Placeringsort: Kalmar

Anställningens omfattning: 50 % första året. Därefter kan tjänsten komma att utökas.

Anställningstid: tillsvidare


Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning


Arbetet omfattar undervisning, administration och forskning enligt nedan.
 • utbildningsplanering och undervisning inom bildpedagogik,
 • handledning på grundnivå och avancerad nivå inom kunskapsfältet bildpedagogik,
 • undervisning inom institutionens olika och varierande lärarutbildningsprogram,
 • kursutveckling i bildpedagogik och i samverkan med andra huvudområden,
 • kursansvar, kursadministration och examination på grundnivå och avancerad nivå,
 • övriga allmänna administrativa uppgifter förekommer.
Undervisningen sker främst på svenska, men engelska kan förekomma. Planering och kursutveckling sker till stor del i arbetslag. Undervisning sker både i Växjö och Kalmar, med tonvikt på anställningens placeringsort. Den sker huvudsakligen på dagtid, men kan även förläggas till kvällar och helger. En del av undervisningen är distansbaserad.

I anställningen ingår även aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, utveckling av den vetenskapliga miljön, egen forskning och kompetensutveckling inom ämnet, samt att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor i bildpedagogik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i bildpedagogik, pedagogik, utbildningsvetenskap med inriktning mot bild, samt konstvetenskap eller annat vetenskapsområde av relevans för tjänsten alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som en svensk doktorsexamen.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Det är därför viktigt att den sökande bifogar en pedagogisk meritportfölj som inkluderar den sökandes pedagogiska grundsyn.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom det bildpedagogiska området, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Den utannonserade anställningen kommer företrädesvis bestå av undervisning av blivande bildlärare, grund- och förskollärare. Det är därför önskvärt att den sökande har erfarenhet av eget kreativt skapande och kan undervisa om och med hjälp av konstnärliga metoder i gestaltningsprocesser. Meriterande är att den sökande har undervisat på grundskola eller gymnasium, i ämnet bild.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas genom en kvalitativ helhetsbedömning där de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten bedöms. Vid rekryteringen läggs stor vikt vid att den sökande har god samarbetsförmåga och har ett intresse av att bredda och fördjupa sin kompetens.

Kontaktpersoner


Prefekt Eva Kjellander Hellqvist, e-post: eva.kjellander@lnu.se, tel. 0470-70 80 90.

Studierektor Eva Cronquist e-post: eva.cronquist@lnu.se, tel. 0470-70 82 63.

HR-partner Emmy Andersson, e-post: emmy.andersson@lnu.se, tel. 0480-446108

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-08.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat