arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i data o systemvetenskap inr beräkningsbar beslutsanalys

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-12-11.

Ämne/ämnesbeskrivning
Data- och systemvetenskap inriktning beräkningsbar beslutsanalys.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning. Undervisningen är vid enheten för systemanalys och säkerhet. Forskningsdriven undervisning rörande risk- och beslutsanalys som kopplar kursinnehåll till aktuell forskning.

Innehavaren förväntas som del av forskningsgruppen i risk- och beslutsanalys stärka gruppens teoretiska och praktiska kompetens särskilt gällande datorstödda metoder för beslutsanalys. Detta innefattar en eller flera av följande metodiska domäner: operationsanalys, spelteori, stokastisk optimering, maskininlärning, multikriterieanalys och deltagande beslutsanalys. Tillämpningar finns bland annat inom finans, försvar, energi, telekommunikation och transporter.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Utmärkta kunskaper i engelska är ett krav vid tillsättningen. Eftersom undervisningen bedrivs på engelska måste den sökande ha förmåga i användning av engelska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning, undervisning och handledning inom området för utlysningen.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Jelena Zdravkovic, tfn 08-16 49 94, jelenaz@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Andreas Pettersson, tfn 08-16 24 15, andreas.pettersson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du påStockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat