arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningar på grund och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruutveckling och medieteknik. Institutionen har en stark koppling till andra institutioner vid Linnéuniversitetet.

Tjänsten är kopplad till Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA, https://lnu.se/disa). DISA är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder. Centrat har sin tyngdpunkt inom datavetenskap, men har ett mångvetenskapligt perspektiv genom ett samarbete mellan forskare från universitetets samtliga fakulteter.

 

Ämnesområde för befattningen: Datavetenskap


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

 

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar hela forskningscykeln, d.v.s. från litteraturöversikter och identifiering av forskningsutmaningar till rapportering av resultat och publicering i högt rankade tidskrifter och konferenser inom mjukvaruutveckling.

Innehavaren av tjänsten kommer att undervisa i kurser på olika nivåer (inklusive kursadministration och handledning av examensarbeten), vara delaktig i utveckling av kurser och utbildningsprogram samt vara ansvarig lärare för kurser. Undervisningsuppgifterna avser mjukvaruutveckling samt mer allmänna kurser inom datavetenskap.

Tjänsten innebär också medhandledning av doktorander, aktivt deltagande i det operativa arbetet och utvecklingen av forskningsgruppen Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA, https://lnu.se/en/research/research-groups/dista/ ), samt att attrahera externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Vi kräver forskning och undervisningserfarenhet inom datavetenskapliga ämnen eller informationssystem; specifikt mjukvaruutveckling, mjukvarukvalitet, teknisk skuld, eller mjukvaruutvecklingsdidaktik.

Erfarenhet av och utbildning inom administrativt arbete eller ledarskap, såsom ledning av externt finansierade projekt, är meriterande.

Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är krav. Detta kan t. ex. dokumenteras i form av publicerade artiklar och provföreläsning. Dokumenterade erfarenheter från arbete i team, exempelvis arbete i nationella / internationella forskningsprojekt, bör också redovisas i ansökan. Det är meriterande om den sökande har dokumenterad förmåga att samarbeta med industripartners och har erfarenhet av att attrahera externa forskningsmedel. Meriterande är även erfarenhet av att handleda examensarbeten på grundnivå, avancerad nivå samt doktorander, gärna med stöd av avklarad behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och doktorandhandledning. 

Eftersom datavetenskap är ett område där män traditionellt är i majoritet, ser vi särskilt positivt på kvinnliga sökande. Sökande kommer att väljas genom en kvalitativ och omfattande bedömning av färdigheter och kompetenser med fokus på bidraget till en framgångsrik utveckling av forskargruppen och institutionen. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

 

Kontaktpersoner:

Prefekt: Morgan Ericsson, morgan.ericsson@lnu.se                                                     

Ämnesföreträdare: Welf Löwe, welf.löwe@lnu.se

HR-partner: Erika Hjelmer, erika.hjelmer@lnu.se

 

Välkommen in med din ansökan enligt instruktion, senast 8 Januari 2024

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat