arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datorlingvistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Institutionen för lingvistik är med sina 80-talet medarbetare en av de större språkvetenskapliga institutionerna vid Humanistiska fakulteten.

Verksamheten utgörs av undervisning till cirka 30 procent, och 70 procent forskning, varav en stor del är externfinansierad.  Vid institutionen för lingvistik ges utbildning inom två huvudområden: lingvistik och teckenspråk. Våra forskare är verksamma inom områden som allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, dövas- och hörselskadades flerspråkighet, fonetik och teckenspråk. 

Mer information om oss finns på vår hemsida: https://www.su.se/institutionen-for-lingvistik/

Ämne/ämnesbeskrivning

Lingvistik, med inriktning mot datorlingvistik. Datorlingvistik är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som sysslar med datormodeller av naturligt språk. Datorlingvistik är också en forsknings- och undervisningsprofil vid Institutionen för lingvistik tillsammans med allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, fonetik, teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet (besök gärna institutionens hemsida www.ling.su.se). Forskning inom datorlingvistik har bedrivits vid Institutionen för lingvistik sedan 1960-talet. Den nuvarande forskningen är inriktad på analys av såväl samtida som historiska texter från olika tidsepoker och platser på många olika språk, med tillämpningar inom språkteknologi och digital humaniora. 

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, kursutveckling, handledning och examination på olika nivåer i lingvistik, framför allt inom datorlingvistik, men även annan lämplig undervisning inom institutionens befintliga kursutbud. Inom utbudet finns bland annat kurser i datorsystem, programmering och maskininlärning, talanalys, matematik, statistik, korpuslingvistik, uppsats- och projektarbete, semantik, samt en introduktionskurs i lingvistik. Kurserna ges på kandidat- och masternivå. I arbetet som universitetslektor ingår vidare att delta i pedagogiskt, vetenskapligt och administrativt utvecklingsarbete samt att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor i datorlingvistik är den som har avlagt relevant doktorsexamen (t.ex. i lingvistik, datorlingvistik, språkteknologi, talteknologi eller datavetenskap), har dokumenterad vetenskaplig kompetens inom datorlingvistik, och har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder


Vid urval bland behöriga sökande kommer stor och lika vikt fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom lingvistik med inriktning mot datorlingvistik. Stor vikt fästes även vid bredden på dessa skickligheter. Bredden på den pedagogiska skickligheten avser förmåga att undervisa inom ämnena för institutionens kursutbud. Bredden på den vetenskapliga skickligheten avser förmåga att driva ämnesöverskridande forskningsprojekt, i linje med övrig forskning som bedrivs på institutionen.

Stockholms universitet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande är följande:


handledning på forskarnivå,
dokumenterad förmåga att undervisa ett kursutbud relevant för institutionen,
erfarenhet av att söka och få externa forskningsmedel,
dokumenterad administrativ skicklighet.

Meriterande är följande:


förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete,
dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete, företrädesvis inom något av de områden där forskning bedrivs på institutionen,
erfarenhet av talteknologisk forskning och undervisning,
färdigheter i svenska (eller norska eller danska) som krävs för samarbete inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort i enlighet med beskrivningen ovan av huvudsakliga arbetsuppgifter

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Om anställningen


Anställningen är tillsvidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Övriga upplysningar


Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Vi erbjuder


Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt


Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mattias Heldner, tfn 08-16 1988, mattias.heldner@ling.su.se eller av ämnesansvarig för datorlingvistik docent Robert Östling, tfn 08-16 2333, robert@ling.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Ansökan


Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Tillsvidareanställning