arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot moderna språk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Vill du arbeta med undervisning och forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som universitetslektor på Uppsala universitet.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 270 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 55 doktorander och 30 administratörer. På institutionen finns en grupp med två ekonomer och två ekonomiadministratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se/

Arbetsuppgifter

Undervisning, administration och handledning. Anställningen avser undervisning och uppdragsutbildning i språkdidaktik vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA). Undervisning på andra program och kurser inom institutionens verksamhetsområden kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Kursansvar kan bl.a. innefatta informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels  har avlagt doktorsexamen i för ämnet relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Krav för denna tjänst är dessutom avlagd ämneslärarexamen med lärarlegitimation för undervisning i moderna språk: franska, spanska eller tyska samt undervisningserfarenhet i nämnda språk. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och på minst ett av de tre språken. Särskilt meriterande för denna tjänst är erfarenhet av uppdragsutbildning och handledning av lärarstudenter under VFU.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer samma vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade pedagogiska meriter med koppling till tjänstens inriktning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete tillmäts särskild vikt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitæ
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter, inklusive administrativa och ledningsmeriter samt samverkansmeriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

För ytterligare information se https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf och https://regler.uu.se/digitalAssets/695/c_695108-l_3-k_kompletterande-riktlinjer-till-anstord-utvbet-2021_586.pdf (inklusive anvisningar för ansökans utformning).

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas). Omfattning är heltid. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2024, UFV-PA 2023/3844.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2025-01-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning