arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i elektronmikroskopi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet är mer än 200 personer verksamma inom forskning och grundutbildning.

Elektronmikroskopi är en av de viktigaste experimentell teknikerna vid kemiska institutionen och är organiserad som en nationell forskningsinfrastruktur inom ramen för ”Umeå Centre for Electron Microscopy” (UCEM). Vi söker nu en universitetslektor i elektronmikroskopi. Sista ansökningsdag är 2024-03-31

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning och undervisning samt att som vetenskaplig ledare vid ”Umeå Centre for Electron Microscopy” (UCEM) leda verksamheten vid UCEM både vetenskapligt och administrativt. Innehavaren av denna anställning förväntas självständigt bedriva forskning inom elektronmikroskopi men även tillhandahålla avancerat stöd till forskningsprojekt inom UCEM.

Arbetsuppgiften som vetenskaplig ledare innefattar att leda och utveckla verksamhet och personal. Däri ingår att utveckla en långsiktig strategi för UCEMs forskning, finansiering, forskningsinfrastruktur och kompetensförsörjning. Den vetenskaplig ledaren har operativt ansvar för teknisk-administrativ personal och förväntas ta en ledande roll i UCEMs samverkan med andra institutioner och internationella partners.

Arbetsuppgifterna som vetenskaplig ledare uppgår till 50 % medan forskningsutveckling och forskningsverksamhet uppgår till 50%. Det vetenskapliga ledarskapet vid UCEM är ett uppdrag på fyra år. Efter det kan uppdraget förlängas eller arbetsuppgifterna övergå till en större andel forskning eller undervisning.

Undervisning sker inom ramen för befintliga aktiviteter vid UCEM men kan även inkludera undervisning inom biokemi, life science, cellbiologi och strukturbiologi vid andra kurser vid kemiska institutionen. Arbetsuppgifter inom undervisning inkluderar även kursutveckling, handledning och examination samt administrativa uppgifter såsom att vara kursansvarig. Därtill ingår handledning på forskarutbildningsnivå och postdoktoral nivå. Vidare kan det ingå administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda en egen forskargrupp.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom elektronmikroskopi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  Styrkta erfarenheter av självständig forskning inom något eller några av följande områden är ett krav; strukturbiologi och/eller biokemi. Erfarenhet av att attrahera finansiella resurser till en nationell facilitet är ett krav. Erfarenhet av undervisning inom ramen för en nationell facilitet är tillika ett krav. Flytande svenska i både tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

I en sammanvägd bedömning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. I en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmågan att samverka med det omgivande samhället som exempelvis att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Fullständig beskrivning av bedömningsgrunder finns på umu.se

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor


- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter

- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-03-31.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning