arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

vid Engelska Institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-10-05.

Engelska institutionen är en del av Humanistiska fakulteten, och har cirka 40 anställda. Institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, och bedriver forskning med internationellt genomslag inom en rad olika områden med inriktning mot språkvetenskap såväl som litteraturvetenskap och ämnesdidaktik. Antalet studenter registrerade på grundutbildningen är drygt 750. Vi håller till i lokaler på universitetsområdet Frescati – vackert beläget med naturen runt hörnet med mycket goda förbindelser till stadskärnan som bara ligger några minuter bort.

För mer information, se institutionens hemsida: www.english.su.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att bedriva undervisning i engelska inom institutionens program och kurser, också inom lärarutbildningen. Undervisningen gäller främst allmän engelsk språkvetenskap och språkfärdighet. Anställningen omfattar även vissa administrativa uppgifter, och kan också inbegripa uppsatshandledning på både grund- och avancerad nivå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress i vissa perioder är ett krav. 

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk skicklighet samt vetenskaplig skicklighet inom engelska med allmän språkvetenskaplig inriktning. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och administrativ skicklighet visad genom ledning av undervisning, t.ex. kursansvar, programansvar mm.

Universitetet kommer i rekryteringen främst att beakta de sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Detta är en tillsvidareanställning som omfattar heltid som fördelas 70 % undervisning och 30 % forskning och kompetensutveckling.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Magnus Ullén, tfn 08-16 36 11, magnus.ullen@english.su.se, samt av studierektor, Spela Mezek, spela.mezek@english.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då engelska är arbetsspråket vid institutionen.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat