arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i engelska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 mars

 • Sök jobbet senast

  17 april

Om jobbet

Institutionen för nordiska språk (https://www.

nordiska.uu.se/) har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens verksamhet är Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Engelska institutionen har ca 40 anställda som bedriver forskning och undervisning inom engelsk och amerikansk litteratur, lingvistik, iriska och nordamerikastudier. Institutionen erbjuder kurser och program på grundnivå och avancerad nivå, med en omfattande grundutbildning med ca 1 500 studenter per år, varav en betydande andel inom universitetets lärarutbildningsprogram, samt kompetensutvecklande kurser för universitetets personal, inklusive doktorander.

Vi söker nu en visstidsanställd universitetslektor med forsknings- och undervisningskompetens i akademiskt skrivande på engelska. Anställningen är formellt placerad på Institutionen för nordiska språk men delas med Engelska institutionen.

Arbetsuppgifter

Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration på Institutionen för nordiska språk och Engelska institutionen. På Institutionen för nordiska språk ingår arbete med undervisning, föreläsningar och handledning i muntlig och skriftlig framställning på engelska inom ramen för Språkverkstadens verksamhet. På Engelska institutionen ingår arbete inom undervisning på fristående kurser och program inom huvudområdet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling. Institutionerna erbjuder möjligheter till forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen och innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionernas forsknings- och seminarieverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i ämnet engelska med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under anställningen. För behörighet krävs mycket goda kunskaper i tal och skrift i såväl engelska som svenska samt dokumenterad förmåga att undervisa på båda språken. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av de olika bedömningsgrunderna.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom akademiskt skrivande på engelska.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenheter av akademisk handledning och undervisning av relevans för anställningen, särskilt inom allmän språkfärdighet i engelska, akademiskt skrivande på engelska och undervisning i akademisk engelska för studerande med annat modersmål än engelska.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning (https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570) och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=703470)

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad som längst två år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekterna Marco Bianchi, 018-471 1083, marco.bianchi@nordiska.uu.se (Institutionen för nordiska språk) och Christer Larsson, 018-471 12 51, christer.larsson@engelska.uu.se (Engelska institutionen).

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2024, UFV-PA 2024/881.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till