arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i experimentell toxikologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/farmaceutisk-biovetenskap/.

Beskrivning av ämnesområdet

Forskargruppen fokuserar på verkningsmekanismer bakom olika typer av negativa hälsoeffekter framkallade av läkemedel och andra typer av främmande ämnen. Vi utvecklar även metoder för att bättre kunna identifiera olika typer av toxiska effekter på cellulär nivå. Numer har vi framförallt projekt inom följande områden: Genetisk toxikologi, Reproduktionstoxikologi och Neurotoxikologi. Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som leder till förbättrade faroanalyser och toxikologiska riskbedömningar. Vad gäller vår undervisning ansvarar vi för obligatoriska grundkurser i toxikologi på apotekar-, receptarie- och civilingenjörsprogrammen, samt ger även enstaka föreläsningar på andra program, som läkar- och biomedicinarprogrammen. Vi erbjuder 15 och 30 hp fördjupningsprojekt i toxikologi samt ger förnärvarande tre olika valbara/fristående distanskurser på temat läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans, respektive läkemedel under graviditet och amning.

Arbetsuppgifter

Undervisning, administration och forskning inom ämnesområdet experimentell toxikologi och läkemedelssäkerhet. I undervisningen ingår ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grund-, avancerad- (distans- och campuskurser) och forskarnivå inom ämnesområdet. I uppgifterna ingår att ha kursansvar för några av institutionens kurser i toxikologi (såväl programkurser som valbara, och fristående kurser), samt delta i utveckling och genomförande av nätbaserade distanskurser. I arbetet ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Inom tjänsten föreligger möjligheter till egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (3 § 4 kap HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (34 § AO)

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning i enlighet med 22§ AO. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (35 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. Särskild vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas.Länkar till relevanta regelverk och anvisningar


Anställningsordning för Uppsala universitet
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Björn Hellman e-post Bjorn.Hellman@uu.se samt Ola Söderberg e-post Ola.Soderberg@uu.se

För frågor runt anställningen, kontakta administrativ chef Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@.uu.se

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Välkommen med din ansökan senast den 2024-05-31, UFV-PA 2024/1197

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning