arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i filosofi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i filosofi. Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Beskrivning

Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys och för delar av lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår under de två första åren 60% undervisning/administration och 40% kompetensutveckling. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning.

Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. Undervisningen är primärt på grundnivå och avancerad nivå, med huvudsaklig inriktning mot metaetik, normativ etik, politisk filosofi, tillämpad etik och filosofins historia. Utöver det kan även ingå undervisning i områdena kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi, metafysik, språkfilosofi och vetenskapsteori. I anställningen kan även studievägledning i filosofi ingå, samt ansvar för kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.  

För mer information se: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/universitetslektor-i-filosofi_656809/

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 9 oktober 2023.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information

Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

I ämnet filosofi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Lars Samuelsson (090-786 62 41, mailto:lars.samuelsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, mailto:jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning