arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i finansiell ekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetslektor i finansiell ekonomi 
Anställningen innebär forskning och undervisning inom ekonomi och finans för både grundutbildning och i masterprogrammet i finans.

Arbetsuppgifter

Anställningen inkluderar undervisning i centrala områden inom finans, såsom företagsekonomi och värdering av aktier, finansiell ekonomi, räntor, finansiella institutioner och riskhantering, finansiell rapportering och analys samt entreprenöriell finans.

Arbetsuppgifterna inkluderar också undervisning och handledning på både grundnivå och masternivå, kursadministration, ansvar för kvalitetssäkring samt utveckling av pedagogik och undervisningsmaterial.

Du förväntas kunna undervisa på både engelska och svenska.

Inom forskning kommer universitetslektorn att bedriva, leda, publicera och utveckla sin forskning samt aktivt söka extern finansiering. Du förväntas ha en aktiv forskningsagenda och erfarenhet av att söka externa forskningsanslag. Uppgifterna inkluderar även kompetensutveckling, vilket innebär kontinuerlig utveckling av såväl ämneskunskap som pedagogisk kunskap och kompetens, samt samverkan med det omgivande samhället. En viktig del av annställningen innebär att aktivt delta i institutionens och ämnesområdets utveckling och verksamheter. Forskare och lärare förväntas bidra till en livlig forskningsmiljö och institutionens övriga verksamheter och i huvudsak utföra sitt arbete på arbetsplatsen.

Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:

- Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar 
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med 
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom 
den akademiska miljön.

- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller 
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan 
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför 
utbildningen under anställningens två första år.

- Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 
anställningen (4 kap. 4 § HF). 

För denna anställning krävs dessutom:

- Doktorsexamen med specialisering inom finans eller motsvarande
- Erfarenhet av undervisning och forskning inom finans
- Bevisad undervisningsskicklighet inom finans
- Aktiv forskningsagenda
- Erfarenhet av att arbeta med ekonometriska metoder och ekonometrisk analys
- Förmåga att undervisa och examinera på både engelska och svenska
- Drivkraft och förmåga att samarbeta och respektera miljön
- God sammarbetsförmåga

Sökanden måste kunna interagera med både studenter och kollegor samt kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning vid institutionen och inom ämnesområdet, inte minst genom fysisk närvaro vid institutionen.

Meriterande för anställningen är:

- Bred erfarenhet av forskning och undervisning inom centrala områden inom finans, såsom företagsekonomi och värdering av aktier, finansiell ekonomi, räntor, finansiella institutioner och riskhantering, finansiell rapportering och analys samt entreprenöriell finans
- Tydligt dokumenterat intresse för forskning och undervisning inom finans
- Forsknings- och undervisningserfarenhet inom dataanalys eller fintech
- Erfarenhet av tillämpningar av dataanalys inom finans eller ekonomi
- Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
- Erfarenhet av att undervisa i ekonomiska ämnen, särskilt makroekonomi, mikroekonomi och ekonometri
- Erfarenhet av att handleda magisteruppsatser
- Erfarenhet av och bekantskap med ansökningar om externa forskningsanslag
- Erfarenhet från relevant arbete utanför akademin

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet 
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet

Vi bedömning kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att viktas lika och sättas i första hand. Samverkansskicklighet, administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och annan yrkesskicklighet viktas lika och sättas i andra hand.

Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2023/199 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2023-10-09

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast möjligen / Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning