arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning organisation, ledning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag:2024-09-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.

Mälardalens universitet söker dig som tillsammans med oss vill vara med och förverkliga MDU vision om att vara ett progressivt och samverkande universitet, där vi tillsammans formar en hållbar framtid och bidrar till utveckling och utbyte av kunskap för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.

MDU:s akademi för ekonomi, samhälle och teknik genomför en omfattande satsning för att främja en mer holistisk förståelse och fördjupa forskningen kring industriella, teknologiska, ekonomiska, mänskliga och politiska dimensioner på hållbar och rättvis samhällsutveckling i en geopolitisk kontext. Satsningen avser att skapa möjligheter att behandla klimat-, miljö-, grön ekonomi- och rättvisefrågor integrerat och utveckla multidisciplinär kunskap som kan stödja samhällets klimatanpassning och omställningsarbete med kritiskt och pluralistiskt förhållningssätt.

Avdelningen Organisation och ledning har ett 20-tal medarbetare. Vi är en progressiv och engagerad grupp som löpande för samtal kring företagsekonomi som ämne och dess roll i samhället, och vi jobbar på flera olika sätt med samverkan i såväl undervisning som forskning. Vi ansvarar för en mängd kurser i Organisation och ledning, på olika program i Företagsekonomi och på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi.

Som forskargrupp kallar vi oss för NOMP-gruppen eftersom vi i vår forskning intresserar vi oss för nya organisations- och managementpraktiker. På ett övergripande plan vill vi bidra med gränsöverskridande kunskap för att understödja ansvarsfull organisering av arbete och ledning i alltmer digitaliserade organisationer. Detta gör vi genom att bedriva forskning i två forskningsmiljöer - DIGMA och TRANSFORMA. I DIGMA intresserar vi oss för "digitaliserad management" och de förändringar av arbete, ledning och organisering av arbete som ny digital teknik, t ex AI, leder till. I TRANSFORMA fokuserar vi på hur management kan bidra till en förändrad - och bättre - värld. Här står frågor om hållbarhet, genus och mångfald i centrum. De teorier vi framförallt inspireras av inkluderar STS/sociomateriell teori, praktikteori, posthumanism, och diskursteori. Vi är mycket aktiva vad gäller att söka och få extern forskningsfinansiering, och samverkar gärna för att tillsammans med dem vi studerar för att den kunskap vi utvecklar ska vara relevant och meningsfull för så många som möljigt. Denna ambition innebär att vi också gärna engagerar oss - och ofta är drivande - i någon av MDU.s samverkansplattformar och tvärvetenskapliga samarbeten.

Vi söker nu dig som känner att du skulle trivas och passa i vår miljö. Till dina arbetsuppgifter hör:
 • att utveckla, undervisa i och ta ansvar för kurser på vårt nya företagsekonomiska program med inriktning HRM, men även på våra andra företagsekonomiska program samt på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • att handleda uppsatser och ta ansvar för uppsatskurser
 • att bedriva forskning och söka extern forskningsfinansiering för projekt som ligger inom ramen för avdelningens forskningsfokus
 • att bidra till ämnets utveckling och kollegiet i organisation och ledning och i företagsekonomi/industriell ekonomi genom aktiv medverkan i seminarier och andra gemensamma aktiviteter
 • att bidra till kvalitetsutveckling och ackrediteringsarbete relaterat till program och kurser
 

 

Detta är en förkortad annons, se fullständig annons på arbetsgivarens webbplats genom att klicka på Ansök här MDU.se

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan, skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet

HR-sektionen
Ref.nr: 2024/1580
Box 883
721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat