arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Ekonomihögskolan, en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet, bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Ekonomihögskolan är ackrediterade genom AACSB.

För att möta kommande samhällsutmaningar och ständigt vara i framkanten av utbildning och forskning behöver Ekonomihögskolan rekrytera en lektor i företagsekonomi med inriktning extern redovisning och/eller revision. Tjänsten kommer ingå i en ämnesgrupp som även omfattar ekonomi- och verksamhetsstyrning samt finansiering. Tillsammans bedriver de utbildningsprogram på såväl avancerad som grundläggande nivå. Knutna till gruppen finns aktiva forskare där ambitionen är att utveckla en aktiv forskningsmiljö (se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/centre-for-management-accounting-research/).

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning externredovisning och/eller revision
Placeringsort: Kalmar eller Växjö.
Anställningens omfattning och varaktighet: Heltid. Provanställning
Övrigt: Anställningen är placerad vid institutionen för Management. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Som lektor kommer dina arbetsuppgifter bestå av planering och genomförande av undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsprogram, fristående kurser samt forskning och forskningsrelaterade aktiviteter. Till ämnesområdet hör externredovisning och/eller revision med såväl nationellt som internationellt fokus. Undervisningen sker till vissa delar på engelska, men den sökande förväntas kunna undervisa på svenska. Samverkan med andra lärare/forskare, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete ingår i tjänsten. Att aktivt delta i institutionens inre och yttre arbete – såväl dess utbildnings- som dess forskningsverksamhet, är därför en förutsättsättning. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse i alla förekommande arbetsuppgifter.

Sökande ska ha god pedagogisk förmåga samt goda ämneskunskaper inom externredovisning och/eller revision. I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor såväl inom undervisningen som inom forskargruppen samt utbyte med omgivande samhälle.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning extern redovisning och/eller revision eller har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning inom annat närliggande område.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination och kursutveckling. Pedagogisk skicklighet avser även förmåga att skriva läromedel och liknande.

För behörighet till denna anställning krävs också att den sökande:

-Har erfarenhet av undervisning inom det angivna ämnesområdet på universitetsnivå.
-Har förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
-Har erfarenhet av samarbete inom lärarlag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Bedömningen görs utifrån sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt behörighetskraven beskrivna ovan. Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet bedöms med lika vikt.

Meriterande i övrigt:

-Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom externredovisning och/eller revision.
-Visad förmåga av digitalt nytänkande i undervisning på alla utbildningsnivåer.
-Dokumenterad erfarenhet av fortsatt och självständig publicering efter doktorsexamen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande anställas väljas som enligt en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Information

Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-708950.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Välkommen med din ansökan senast den 2024-01-19.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat