arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i freds- och konfliktforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Anställningen som universitetslektor i freds- och konfliktforskning med inriktning mot kärnvapennedrustning kommer att vara placerad vid Institutionen för freds- och konfliktforskning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara vid Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC), men forskning, undervisning och administration vid Institutionen för freds- och konfliktforskning kan också ingå. AMC är en tvärvetenskaplig centrumbildning som inrättades år 2021, och som organisatoriskt är placerad vid Samhällsvetenskapliga fakulteten/Institutionen för freds- och konfliktforskning. För mer information, se https://www.uu.se/centrum/alva-myrdal. Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras. För mer information, se https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Ämnesområdet omfattar kärnvapennedrustning i vid bemärkelse, inklusive rustningskontroll och ickespridning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.  Universitetslektorer förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön och att periodvis ta sig an större administrativa uppdrag. En viktig del av arbetsuppgifterna är att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid centrumet kommer samhället till nytta. I anställningen ingår även att bedriva forskning om kärnvapennedrustning i vid bemärkelse inom ramen för AMC. Forskningen ska helt eller till delar använda de nya datamängder om nedrustningsavtal och nedrustningsförhandlingar som AMC utvecklar. I anställningen ingår även att bidra till utvecklingen av dessa datamängder. Ambition är att minst hälften av arbetstiden ska utgöras av forskning vid AMC. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning krävs dokumenterad erfarenhet av att utveckla och analysera en eller flera samhällsvetenskapliga datamängder med ett stort antal observationer.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Dokumenterad förmåga att skriva och undervisa på engelska är ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för anställningen. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin. Det är därför önskvärt att en anställd så snart som möjligt lär sig svenska för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan 
finns i https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748">https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748.

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/2323.

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248 och https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748">https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde i januari 2025, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Erik Melander, Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, tel. +46 70 425 04 62, e-post erik.melander@pcr.uu.se, och Professor Ashok Swain, Prefekt för institutionen för freds- och konfliktforskning, tel. 18-471 76 53, e-post ashok.swain@pcr.uu.se
 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2024, UFV-PA 2024/2323.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Januari 2025 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning