arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik, inriktning mot jonstrålebaserad materialfysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 januari

 • Sök jobbet senast

  2 april

Om jobbet

Universitetslektor i fysik med inriktning mot jonstrålebaserad materialfysik

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Anställningen placeras inom jonfysikgruppen inom avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Institutionen för fysik och astronomi. Jonfysikgruppen använder jonstrålar med olika energier för både fundamental och tillämpad forskning fokuserat på material, materialförändringar på grund av olika externa stimuli och på grund av jonernas växelverkan med kondenserat materia. Forskningsgruppen är dessutom engagerad i den fortlöpande utvecklingen och driften av den nationella forskningsinfrastrukturen tandemlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Ämnesområdet omfattar experimentell verksamhet inom den kondenserade materialens fysik med särskild fokus på tillämpning av strålar av energirika joner som både analysverktyg och för materialförändringar. Utveckling av avancerat instrumentering för jonstrålebaserad materialforskning är en viktig del av ämnesområdet. För närvarande används jonstrålar med partikelenergier från eV upp till tiotals MeV med fokus på kinetiska och dynamiska processer i material på ultrakorta tidsskalor men också för mätningar av långtidsstabilitet av materialsystem.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grund- och avancerad nivå inom experimentell fysik inkluderande specialiseringskurser inom jonstrålebaserad fysik och materialforskning.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kommer att innefatta att söka nationell och internationell finansiering för forskningsaktiviteter inom ämnesområdet, även i interdisciplinära samarbeten.
- Anställningen kommer att innefatta strategiskt och operativt ansvar i utvecklingen av Tandemlaboratoriet som nationell infrastruktur.

Behörighetskrav


- Doktorsexamen i fysik, kemi eller teknikvetenskap.
- Väldokumenterad forskningsaktivitet inom ämnesområdet jonstrålebaserad materialfysik.
- Väldokumenterad erfarenhet med hantering av experimentell infrastruktur inom ämnesområdet jonstrålebaserad materialfysik.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde 2024-09-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se, 018-471 3040

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2024, UFV-PA 2023/4886.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning