arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Den nya universitetslektorn kommer huvudsakligen befatta sig med forskning och handledning av doktorander.

De viktigaste arbetsuppgifterna för tjänstens innehavare kommer att vara:

Förstärka ATLAS-gruppens forskningsaktiviteter. 
Handleda ATLAS-doktorander samt examensarbeten. 
Vidareutveckla egna forskningsintressen, gärna med kopplingar till andra inriktningar. 
Undervisa fysikstudenter i grundutbildningen eller på avancerad nivå beroende på behov och tjänsteinnehavarens bakgrund och intressen. 
Samarbete med samhället i stort, t ex genom utåtriktad verksamhet. Här finns även möjlighet att delta i befintliga EU-nätverksprojekt.
Bidra till utvecklingen av forskning, undervisning, och handledning på avdelningen.

Vi förväntar oss att den nya läraren redan har eller tar på sig en ledande roll inom sin forskningsexpertis. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.  Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

Särskild behörighet för denna tjänst är att den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i fysik med inriktning experimentell partikelfysik eller motsvarande ämne, samt relevant erfarenhet under tiden som doktorand eller därefter.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Sökande kommer framför allt att bedömas med avseende på dokumenterad vetenskaplig skicklighet och relevans för utlysningen. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren. 

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

Har god erfarenhet från internationella forskningssamarbeten.
Har erfarenhet att utföra innovativ forskning med fokus på partikelfysiken vid LHC-experimenten.
Har god erfarenhet av dataanalys i experimentell partikelfysik.
Har god erfarenhet av och färdighet i datorprogrammering och Linuxbaserade system.
Har erfarenhet av undervisning på grundläggande och/eller avancerade nivå.
Har erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander.
Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift och med god kommunikativ förmåga.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

Har demonstrerad förmåga att erhålla extern finansiering inom områden som är relevanta för tjänsten.
Har erfarenhet av att leda dataanalys i experimentell partikelfysik.
Har erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll 
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast möjligt Tillsvidareanställning