arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik, specialisering mot kondenserade materiens teori

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Vi söker nu en universitetslektor i fysik till institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Specialisering är inom den kondenserade materiens teori, inom vilket alla delområden kan vara aktuella, till exempel materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorteknik med tillämpning inom kondenserad materia.
Institutionen kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med stort antal medarbetare från olika delar av världen. Fysik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i fysik och materialteknik, civilingenjörsprogram i teknisk fysik, fysikprogram, elektronik och maskinteknik, samt lärarutbildning i fysik och teknik.
Forskargruppen i teoretisk fysik uppvisar ett brett spektrum av forskningsinriktningar, till exempel materialfysik, mjuk kondenserad materia, kvantfaser hos materia, högenergiteori och matematisk fysik. Några av de teoretiska fysikerna är involverad i samarbeten med forskarna i experimentell fysik vid Karlstads universitet.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom kondenserade materiens teori, inklusive ansökningar för forskningsmedel
• samarbeta nationellt och internationellt i forskning och utbildning
• delta i handledning av doktorander inom forskarutbildningen i fysik
• undervisning och examination inom våra fysik- och civilingenjörsutbildningar
• skapa, utveckla och överse utbildning och kurser
Administrativa uppgifter ingår.
Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i fysik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i fysik, eller i nära relaterat område.
Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Bedömningsgrunder
I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:
• självständigt, såväl som i samarbete med andra, utveckla och implementera forskningsaktiviteter i den kondenserade materiens teori, i synnerhet inom områdena materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorer med tillämpning inom kondenserad materia
• erhålla forskningsmedel
• undervisa och examinera universitetskurser i fysik
Stor vikt ges till:
• visad skicklighet att utveckla, genomföra och överse undervisningsaktiviteter
• visad skicklighet att handleda doktorander • personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad, samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
• dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forskningsoch undervisningsfrågor, samt att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
Av vikt är:
• erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t. ex. postdoktorsanställning
Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 juni 2024, eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg, senast 10 december.
Läs annonsen i sin helhet, för mer information och vad ansökan ska innehålla: www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön