arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i genusvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i genusvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Genusvetenskap har undervisats och forskats i vid Örebro universitet under 40 år. Ämnet är aktivt engagerat i samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Forskning i ämnet bedrivs med utgångspunkt i feministisk teori, bland annat inom områdena män och maskuliniteter, sexualitet och intimitet, kunskapsproduktion, hållbarhet och våld. Genusvetenskap leder den mångvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier. Ämnet ansvarar för utbildningsprogrammet Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet och deltar i det tvärvetenskapliga masterprogrammet Samhällsanalys. Ämnet genusvetenskap ges även som fristående kurser på grundnivå, jämte ett antal tematiska fristående kurser, såsom en fortbildningskurs om mäns våld mot kvinnor och kurser riktade till utbytesstudenter.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Undervisning sker i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning inom andra närliggande ämnen kan förekomma.

Anställningen erbjuder även tid för kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.

Forskning och samverkan sker på svenska och engelska.

Behörighet och bedömningsgrunder

För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information

Anställningen omfattar 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Provföreläsning kan förekomma som ett led i bedömningen av den pedagogiska skickligheten hos den sökande.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Magnus Boström 019-30 12 47, magnus.bostrom@oru.se eller Ämnesansvarig Lena Gunnarsson, lena.gunnarsson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos?oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ 

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat