arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i hälsovetenskap, möjlighet till förenad anställning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  5 maj

Om jobbet

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår undervisning i vetenskaplig kvantitativ metodik och handledning i ämnesområdet hälsovetenskap, inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid i första hand vid arbetsterapeutprogrammet, men även inom fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen.

Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom hälsovetenskap.  Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare (el dyl) kan ingå. 

Med denna anställning följer ett uppdrag att ta fram rutiner vid institutionen för hantering av forskningsdata, som går i linje med regelverk inom området. I arbetet ingår att informera, sprida kunskap och ge stöd kring hantering av forskningsdata till medarbetare vid institutionen.  

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med klinisk anställning i legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Anställningar som kan vara aktuella är fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska. 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom hälsovetenskap.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet hälsovetenskap med inriktning mot vetenskaplig metod.

Krav som endast gäller om anställningen ska förenas med klinisk anställning i legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård: 
Legitimation, och i förekommande fall specialistbevis, i aktuellt legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård är ett krav för att anställningen som universitetslektor ska kunna förenas med klinisk anställning, och klinisk skicklighet är då ett behörighetskrav. Anställningar som kan vara aktuella är fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska.
Därutöver krävs för att vara behörig för förenad anställning nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och, i förekommande fall, klinisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder


Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2).  Vidare viktas graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda personal och verksamhet samt, i förekommande fall, klinisk skicklighet (sammantaget 1).

För att läsa mer om bedömningsgrunderna i anställningen läs annonsen i sin helhet på vår hemsida.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-05-05. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning