arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i idrottsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Se annonsen i sin helhet på: Jobba hos oss | lnu.se

Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap


Placeringsort tills vidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning


Denna anställning som universitetslektor i idrottsvetenskap riktar sig i huvudsak mot forskning och utbildning inom ledarskap/coaching och organisering/management inom idrottsområdet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:

organisera och genomföra utbildning, främst på svenska men inslag på engelska förekommer, på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar undervisning, handledning, examination, kursansvar, kurs- och programutveckling inom i huvudsak ovan specificerade områden;

bedriva forskning inom området idrottsvetenskap med inriktning mot ledarskap/coaching och organisering/management, vilket även inkluderar att identifiera möjligheter till extern forskningsfinansiering och att ansöka om sådana medel;

bidra till att utveckla den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet genom bland annat aktivt deltagande i seminarier, institutionens handledarkollegium, och forskningssamarbeten i samverkan med såväl kollegor vid institutionen som nationella och internationella forskare;

samverka med det omgivande samhället genom exempelvis samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar.

Den sökande förväntas att kunna ta ansvar för studentkontakter på campus.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i idrottsvetenskap.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad god samarbetsförmåga, och dokumenterad förmåga och erfarenhet av att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet inom områdena idrottsledarskap/-coaching och idrottsorganisering/sport management.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom de utbildningsområden anställningen avser, vilket inkluderar såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Ytterligare bedömningsgrunder är:


dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå inom de utbildningsområden anställningen avser;

dokumenterad erfarenhet av såväl nationellt som internationellt forsknings- och utvecklingsarbete med koppling till idrottssektorn och inom de specificerade områden som anställningen avser;

dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel;

dokumenterad samarbetsförmåga med kollegor;

dokumenterad förmåga att samverka genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.

Meriterande i övrigt är:


högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer), och om den sökande inte uppvisar detta i sin ansökan förväntas den sökande tillgodogöra sig detta under anställningens två första år;

projektledning eller arbetsledning inom forskning liksom relevanta insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling;

ledning av utbildning, utbildningsverksamheter och pedagogiska samarbetsinitiativ;

dokumenterad erfarenhet av arbete inom den idrottsliga sektorn.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som, utifrån en kvalitativ helhetsbedömning, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner


Prefekt: Daniel Bjärsholm    

Biträdande prefekt: Madeleine Ahlgren


HR-partner: Ulrika Petersson

Vill du veta mer om institutionen för idrottsvetenskap? Läs mer på Lnu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 april.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat